*ENGLISH BELOW*

Oekraïners die in Nederland worden opgevangen vallen onder de Regeling Tijdelijke Bescherming als ze zijn ingeschreven bij de gemeente. Een bewijs van verblijf is in Nederland nu nog niet verplicht, maar dit verandert na 1 september 2022.

Hierover hebben alle Oekraïense ontheemden die in de gemeente Wierden verblijven een brief gekregen. Daarin staat dat zij een afspraak kunnen maken om het bewijs van verblijf op te halen bij een ophaallocatie van de IND. Een afspraak maken kan via portaal.refugeepass.nl(externe link)

Afspraak maken met IND gaat moeizaam

Nu blijkt dat een afspraak maken moeizaam gaat. Vaak worden er geen beschikbare tijden aangegeven. De gemeente Wierden heeft contact gezocht met de IND en zij geven het volgende aan:

"Het is erg druk bij de IND, omdat circa 60.000 Oekraïners een afspraak proberen te maken. We zijn bezig om versneld extra mensen op te leiden en doen ons best om voor 1 september iedereen een bewijs van verblijf te geven. Er komen iedere dag extra tijdslots bij. Het advies is dan ook om het te blijven proberen."

Vragen over het maken van een afspraak

Zijn er naar aanleiding van bovenstaande bericht nog vragen over het bewijs van verblijf of het maken van een afspraak met de IND? Daarvoor heeft de IND een speciaal telefoonnummer geopend. Bellen kan naar +31 88 043 03 61. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

*ENGLISH*

Ukrainian refugees in the Netherlands fall under the Temporary Protection Regulations (Regeling Tijdelijke Bescherming) if they are registered with the municipality. Proof of residence is not yet required in the Netherlands, but this will change after 1 September 2022.

All Ukrainian refugees who stay in the municipality of Wierden have received a letter about this. This letter describes how  they can make an appointment to collect the proof of residence at a location of the IND. An appointment can be made via portaal.refugeepass.nl(externe link).

Making an appointment with the IND is difficult

Now it turns out that making an appointment is difficult. Often no available times are indicated. The municipality of Wierden has contacted the IND and they state the following:

"It is very busy at the IND, because approximately 60,000 Ukrainians are trying to make an appointment. We are working to accelerate the training of extra people and are doing our best to provide everyone with a proof of residence before September 1. Extra time slots open every day. So the advice is to keep trying."

Questions about making an appointment

As a result of the above message, do you have any questions about proof of residence or making an appointment with the IND? The IND has opened a special telephone number for this purpose. You can call +31 88 043 03 61. This number can be reached from Monday to Friday between 9 am and 5 pm.