Onderstaand de processen verbaal van de verkiezingen Waterschap Vechtstromen in de gemeente Wierden. 

Processen verbaal