Gemeente Wierden investeert de komende jaren in duurzame mobiliteit. Naar verwachting zullen we in de komende vier jaar zo’n 90 elektrische laadpalen in de openbare ruimte plaatsen. Wethouder Kortenhoeven: ‘Elektrisch rijden is de toekomst en dat willen we toegankelijker maken. We zijn dan ook blij met de reacties van inwoners op de voorgestelde locaties voor openbare laadpalen. Er ligt nu een mooie plankaart voor onze gemeente.’

Een toelichting op de binnengekomen reacties van inwoners is via onderstaande button te bekijken.

Definitieve locaties

Van 9 tot en met 21 maart 2022 konden inwoners reageren op een eerste plankaart met voorgestelde nieuwe oplaadpunten in gemeente Wierden. Op basis van de opgehaalde reacties van inwoners, ondernemers en ons eigen advies zal in de tweede helft van dit jaar een aantal definitieve locaties worden aangewezen. Naast de paal-volgt-auto locaties hebben we ook zeven locaties voor strategische laadpalen aangewezen. Voor deze locaties zijn op 22 april 2022 verkeersbesluiten genomen en gepubliceerd in de Staatscourant en op de website www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Een eventueel bezwaar op deze verkeersbesluiten kan binnen zes weken na publicatie worden gemaakt.

Laadpaal aanvragen

De openbare laadpalen zijn bedoeld voor inwoners die geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein hun elektrische auto op te laden. Daarnaast komen er een aantal strategische laadpalen op publieke locaties. Het is niet vanzelfsprekend dat een locatie op de plankaart ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. We plaatsen een paal als er een aanvraag komt van een of meer bewoners. Indien u in het bezit bent van een elektrische auto en niet op eigen terrein kunt laden, dan kunt u een aanvraag in dienen voor het plaatsen van een paal in het openbaar gebied. Aanvragen kan op via onderstaande button. We nemen de aanvraag dan zo snel mogelijk in behandeling.

Laadpaal aanvragen(externe link)