De prijzen van de energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Gemeente Wierden wil hiermee voorkomen dat huishoudens als gevolg van de stijgende energiekosten in de financiële problemen komen. Onder voorwaarden is er een extra bijdrage in de gestegen energierekening. 

De regeling houdt in dat de gemeente de meerkosten tussen de nieuwe en oude (energie)rekening vergoedt. Vanaf januari 2023 vergoedt de gemeente het verschil tussen de prijsplafonds voor gas en elektriciteit en het termijnbedrag van uw nieuwe energierekening. Dat doet de gemeente tot en met maart 2023. Daarna bekijkt de gemeente of de regeling wordt voortgezet.

Aanvragen

Aanvragen kan via onderstaande button of schriftelijk door het aanvraagformulier op te halen bij het zorgloket van de gemeente Wierden. Het zorgloket is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08:30 tot 12:30 uur.

DigiD linkAanvragen extra bijdrage

Voorwaarden

 • U heeft een inkomen dan niet hoger is dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm (zie onderstaande bedragen)
 • U heeft een niet te hoog vermogen (zie onderstaande bedragen)
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U krijgt geen studiefinanciering
 • U woont in de gemeente Wierden
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) met een woonadres
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen
 • U betaalt zelf de energierekening
 • U heeft te maken met gestegen energiekosten. U heeft een variabel energiecontract (hier geldt geen specifieke ingangsdatum) of u heeft een nieuw vast energiecontract vanaf 1 juli 2022

U kunt ook in aanmerking komen wanneer u als gevolg van een schuldenregeling op grond van de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) een bedrag van uw inkomen overhoudt om van te leven dat lager is dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm.  

Wanneer u de eenmalige energietoeslag van €1.300,- en de korting op de energierekening van €190,- in november en december hebt ontvangen, dan verrekenen wij deze met de extra bijdrage in de energiekosten van de gemeente.

Inkomensgrenzen

De volgende inkomensgrenzen worden gehanteerd:

Let op: het gaat om het inkomen van drie maanden voorafgaand aan uw aanvraag. Bij wisselende inkomsten gaan wij uit van het gemiddelde inkomen in deze drie maanden. 

150% van de bijstandsnorm excl. vakantiegeld (netto)

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaande (ouder)

€1.703,82 per maand

€1.896,21 per maand

Samenwonend/getrouwd

€2.434,02 per maand

€2.575,26 per maand

Gebaseerd op de bijstandsnormen van 1 januari 2023

De volgende vermogensgrenzen worden gehanteerd:

 • €10.000,- voor alleenstaanden
 • €15.000,- voor alleenstaande ouders, echtparen of samenwonenden
 • Voor het vaststellen van uw vermogen kijken we naar de tegoeden op uw bank- en spaarrekening en niet naar een eigen koopwoning of goederen als een auto of waardevolle spullen. 

Wat moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Overzicht van alle inkomsten van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag (loonstroken/uitkeringsspecificaties)
 • Bankafschriften van alle betaalrekeningen en spaarrekeningen die op uw naam staan met vermelding van het saldo van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag
 • Eindafrekening van het vorige energiecontract
 • Een bericht (brief of email) van de energieleverancier met daarin het nieuwe termijnbedrag

Termijn

U krijgt zo snel mogelijk reactie op uw aanvraag. De gemeente Wierden beslist uiterlijk binnen 8 weken op uw aanvraag.

U voldoet niet aan de voorwaarden

Mogelijk komt u in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag of een subsidie voor verduurzaming.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, maar is er als gevolg van de hogere energierekening wel een schrijnende situatie ontstaan? Neem dan contact op met ons Zorgloket. Zij helpen u graag voort en kijken samen naar de mogelijkheden. Bellen kan via: 0546 - 58 09 90 of mail naar zorgloket@wierden.nl

Vragen over of hulp bij het besparen van energie?

Stichting Duurzaam Wierder-Enter verzorgt het gemeentelijke energieloket.

Energieloket(externe link)

Hier kunt u terecht met al uw vragen over isolatie, besparing, duurzaamheidslening en subsidies. U kunt de energiecoaches tijdens kantooruren bereiken via 0546 – 72 31 17 of per e-mail

Inloopspreekuur Energieloket

 • Spreekuur Wierden: woensdag van 15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek, Pouliestraat 2, Wierden
 • Spreekuur Enter: donderdag van 15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek, Oude Pastoriestraat 6, Enter

Check waar je recht op hebt

Lang niet iedereen is op de hoogte van de regelingen die er bij de gemeente Wierden zijn om inwoners financieel of met andere middelen te ondersteunen. In deze speciale rekentool kunnen inwoners zelf kijken of ze mogelijk in aanmerking komen voor bepaalde regelingen. Of iemand in aanmerking komt is afhankelijk van de persoonlijke situatie, zoals inkomen, vermogen en gezinssituatie. Check via onderstaande button waar je recht op hebt!

Check waar je recht op hebt(externe link)

Check waar je recht op hebt in Wierden