Wat is het?

Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een bijdrage of vergoeding voor bijvoorbeeld:

  • een koelkast of wasmachine
  • vervoerskosten
  • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)

Wat moet ik doen?

  • U dient een verzoek in bij de gemeente.
  • Informeer ook naar de mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of individuele inkomenstoeslag.

Wat heb ik nodig?

Voeg bij uw verzoek kopieën toe van:

  • een recent loonstrookje
  • het laatste afschrift van uw bank- en spaarrekeningen
  • bewijzen van bezit, bijvoorbeeld het polisblad van uw lijfrente, eigendomsbewijs van uw woning en kentekenbewijs van uw auto

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Check waar je recht op hebt

Inwoners die weinig te besteden hebben, zijn vaak niet op de hoogte van de verschillende regelingen die er zijn voor ondersteuning. Toch zijn er veel mensen die dit geld goed kunnen gebruiken. Hier wil de gemeente Wierden verandering in brengen. Door een aantal vragen te beantwoorden, kunt u heel snel zien of er een regeling is waarvoor u in aanmerking komt.

Check waar je recht op hebt(externe link)