Samenwerkende Twentse gemeenten sluiten contract met Vattenfall voor de levering van aardgas

De Samenwerkende Twentse Gemeenten (DSTG) Borne, Enschede, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Wierden en een aantal partners krijgen met ingang van 1 januari 2023 het aardgas dat ze verbruiken geleverd door Vattenfall.

Vanwege de Russische inval in Oekraïne zijn er sancties ingesteld tegen Rusland. De Samenwerkende Twentse Gemeenten werden daarom geacht hun contracten te beëindigen met aardgasleverancier SEFE Energy, voorheen Gazprom. Vervolgens is een Europese aanbesteding uitgezet voor de levering van aardgas. Op 2 september kreeg energieleverancier Vattenfall de gunning voor de levering van CO2 gecompenseerd aardgas (aardgas dat na verbranding gecompenseerd wordt, bijvoorbeeld door het planten van bomen).

Overeenkomst gaat in op 1 januari 2023

De overeenkomst met Vattenfall gaat in op 1 januari 2023 en wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar, met 3 optiejaren. Het uitgebrachte aanbod is marktconform. De inkoopprijzen liggen in lijn met de huidige prijzen op de energiemarkt. Die prijzen zijn wel hoger dan de gasprijs van het contract met SEFE Energy.

Financiële compensatie

Op 18 november heeft weer overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van EZK, wethouder Jaimi van Essen (de bestuurlijk trekker in Twente) en de ambtelijke werkgroep van de samenwerkende Twentse gemeenten (DSTG). Daarin is de casus van DSTG en de ontstane situatie geschetst. Het ministerie heeft in dit gesprek de sterke aanbeveling gedaan om de lopende contracten met SEFE Energy definitief op te zeggen, mede omdat er sprake is van een gerechtvaardigd vertrouwen bij Vattenfall.

Ook zijn er vier deelnemers aan de aanbesteding die op 1 januari 2023 geen contract meer hebben met een aardgasleverancier. In het gesprek is door het ministerie de toezegging gedaan dat de Twentse gemeenten met lopende contracten tot 1 januari 2025 financieel worden gecompenseerd. DSTG zal aangeven hoeveel de meerkosten uiteindelijk bedragen.