Voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van de gemeente Wierden op 15 maart 2023 kunt u stemmen bij volmacht. Dat kan op de volgende manieren:

Machtiging door overdracht stempas

  • De kiezer kan na ontvangst van zijn stempas een andere kiezer machtigen door zijn stempas over te dragen. Instructies voor overdracht van de stempas staan op de achterzijde van de stempas.
  • De aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft
  • De gemachtigde kan de volmachtsstem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen
  • De volmacht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Machtiging op schriftelijke aanvraag

  • Met behulp van het formulier 'Verzoek stemmen bij volmacht' (PDF) kunt u een verzoek tot het stemmen per volmacht indienen door het ingevulde formulier te mailen naar verkiezingen@wierden.nl 
  • U kunt een verzoek indienen tot 10 maart 2023, 17:00 uur
  • U moet op 31 januari als kiezer geregistreerd staan
  • De gemachtigde moet op 30 januari 2023 als kiezer geregistreerd staan
  • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt gemachtigde een volmachtsbewijs. Dit volmachtsbewijs moet de gemachtigde tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen
  • De volmachtgever kan de volmacht niet intrekken of in persoon zelf een stem uitbrengen.