Het dorp Wierden is een mooi, groen woondorp. Vanuit het hele dorp is veel groen op korte afstand aanwezig. De ligging van het Esrandpark aan de rand van Wierden maakt het gebied uitermate geschikt voor functies die passen in de dorpsrand van Wierden.

Inloopbijeenkomst

Over de precieze invulling van het Esrandpark wil gemeente Wierden graag met omwonenden in gesprek. We nodigen u dan ook van harte uit voor de inloopbijeenkomst op maandag 28 november van 16.00 tot 19.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Wierden. 

In 2019 is bepaald dat er een aantal waardevolle elementen in het gebied aanwezig zijn die zoveel mogelijk behouden moeten blijven:

  • Het behoud van de steilrand langs de Rijssensestraat, deze draagt bij aan de identiteit van de Esrand in Wierden.
  • Het behoud van de houtwal evenwijdig aan de F35, deze draagt zorg voor een groene afscheiding met de bebouwing op het Esrandpark.
  • Het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle Zuid Esweg met bomenrij uit 1850.

Bij de verdere uitwerking van het Esrandpark is met De Passie afgesproken de houtwal niet te gebruiken als fietsenstalling voor de school, maar de fietsenstalling van de school over een tweetal plekken te verdelen.

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan heeft de raad van de gemeente Wierden aangegeven de verkeersroute vanuit het binnengebied door te trekken richting Rijssensestraat. Om een verkeersveilige situatie te creëren is het de bedoeling de parallelweg als 30 km/h gebied aan te wijzen en het binnenterrein als ‘woonerf’. Dit betekent dat de maximum snelheid hier 15 km/h wordt, dat alleen in de parkeervakken geparkeerd mag worden en dat automobilisten, fietsers en voetgangers een gelijkwaardige positie krijgen.

Zoals in het beeldkwaliteitsplan opgenomen wordt de verbinding tussen De Passie en de nieuwe sportvoorziening met een brede voetgangersverbinding tot stand gebracht in een afwijkende kleurstelling. Ook wordt de verharding van het parkeerterrein waterdoorlatend uitgevoerd.

Met een aantal Wadi zal invulling gegeven worden aan het zo lang mogelijk vasthouden van water in dit gebied. Met name het gebied tussen de houtwal en de F35 zal hiervoor worden benut.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over de plannen van de nieuwbouwwijk de Esrand kunt u contact opnemen met het loket Bouwen en wonen (telefoon: 0546-580 838, e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl).