Prettig wonen, maar ook werken en ondernemen in de gemeente Wierden is belangrijk. De gemeente Wierden zet zich in voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

De uitstraling van bedrijventerrein Kluinveen en een deel van bedrijventerrein Violenhoek is gedateerd en vraagt om een kwaliteitsimpuls. Eerder zijn al initiatieven genomen om meer kwaliteit in het gebied te realiseren, maar dit heeft toen nog niet tot concrete ingrepen in het projectgebied geleid. Dit was voor het college 2018-2022 aanleiding om te kiezen voor revitalisering en het benutten van kansen voor verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen.

Ligging gebied

Het gebied Kluinveen-Violenhoek ligt op loopafstand van het station en het centrum van de kern Wierden. Dit betekent dat de potentie van het gebied groot is, ook voor andere functies zoals kantoren, woningen en combinaties daarvan, maar ook voor klimaatadaptatie (hittestress, retentie en infiltratie, energie, etc). Voorafgaand aan de uiteindelijke invulling zal een grondige inventarisatie en belangenafweging plaatsvinden.

Projectgebied bedrijventerrein Kluinveen-Violenhoek

Inloopbijeenkomst

De gemeente wil u graag in de gelegenheid stellen om uw ervaringen, wensen en ideeën met hun te delen. U bent van harte uitgenodigd voor de inloopavond op maandag 23 januari 2023 van 19.00 tot 21.00 uur in het Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat 7 in Wierden. Vooraf aanmelden hiervoor is niet nodig.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de planning en het plan van aanpak op www.wierden.nl/kluinveen-violenhoek.