De Twentse gemeenten starten in samenwerking met de politie en Meld Misdaad Anoniem (M.) een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Zo kunnen panden worden ingezet voor drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. De Twentse gemeenten en veiligheidspartners willen met de campagne het bewustzijn binnen de vastgoedbranche vergroten en een veilige meldplek bieden.

Vastgoed

Vastgoed is van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling in Twente. Twentse gemeenten willen aantrekkelijk blijven voor wonen, werken, recreëren en ondernemen. Bij vastgoedtransacties gaat het vaak om enorme bedragen en met veel betrokkenen, van architectenbureaus tot notarissen en van aannemers tot makelaars. Deze beroepsgroepen zijn soms op de hoogte van criminaliteit doordat ze in hun werk afwijkingen signaleren. De huur en aankoop wordt bijvoorbeeld mede mogelijk gemaakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen helpen. Dit leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft ook impact op de branche zelf.

Gemeente aangesloten op MMA

Inmiddels zijn alle Twentse gemeenten aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem, het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. De samenwerking houdt in dat MMA de informatie van anonieme meldingen ook met de gemeenten deelt, naast de politie die deze informatie al ontvangt. Dit versterkt de informatiepositie van de gemeenten en een anonieme melding kan vaak nét het ontbrekende puzzelstukje zijn in een zaak.

Melden helpt

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost.

Samenwerkingspartners

De campagne wordt ondersteund door het NVM, VBO, Vastgoedpro, KNB, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, RIEC, CCV, PVO en een zestigtal gemeenten.

www.meldmisdaadanoniem.nl(externe link)