Hoe wordt de registratie van Oekraïners geregeld?

Via het loket Burgerzaken kan telefonisch een afspraak gemaakt worden, via 0546 - 58 08 34. Het is belangrijk dat een gezin in zijn geheel gelijktijdig wordt ingeschreven. Fungeert u als gastgezin voor Oekraïners? Meekomen mag, maar is niet noodzakelijk.

Hoe werkt het met financiën/leefgeld?

Ingeschreven Oekraïners ontvangen een Moneycard vanuit de gemeente. Ze ontvangen een uitnodiging voor het uitreik moment en het leefgeld wordt eens per maand uitgekeerd. Belangrijk om te weten is dat er tot maximaal 2000 euro op de kaart bijgeschreven kan worden. Wanneer dat bedrag bereikt wordt tijdens een nieuwe overboeking wordt het gehele bedrag teruggestort. Het is dus zaak dat Oekraïners zorgen dat er ruimte op de kaart is voor het nieuwe leefgeld.

Het advies is om het overige geld contant op te nemen, zodanig dat er voldoende ruimte op de kaart is voor de nieuwe betaling. Daarnaast is het goed om te weten dat de Moneycard geblokkeerd wordt wanneer er drie keer een verkeerde pincode gebruikt wordt. Er moet dan een nieuwe aangevraagd worden. Van het leefgeld moeten alle voorkomende kosten betaald worden.

Mogen Oekraïners gaan werken?

Men mag gewoon aan het werk. Leefgeld en de WA verzekering vervallen, ongeacht hoeveel iemand gaat verdienen. Dit geldt voor de persoon die gaat werken. Overige gezinsleden blijven leefgeld ontvangen. Het is nog onbekend of de tegemoetkoming rondom verblijf bij gastgezinnen komt te vervallen, dit wordt nog uitgezocht. Als mensen zich melden bij het Werkplein van het UWV wordt nog wel eens om een IND document gevraagd, maar hiervan zijn Oekraïners vrijgesteld. Niet iedereen bij het UWV blijkt hier al van op de hoogte te zijn.

Hoe zit het met de WA-verzekering?

Oekraïense vluchtelingen zijn na registratie bij de gemeente, via de gemeente WA verzekerd. Deze verzekering vervalt zodra iemand aan het werk gaat, dan moet deze alsnog worden afgesloten door de persoon zelf.

Kunnen Oekraïners een bankrekening aanvragen?

Rekening houdend met een aantal voorwaarden kunnen Oekraïners bij de Rabobank een bankrekening openen. Voorwaarden:

 • 18 jaar of ouder is
 • Beschikt over:
  • Internationaal paspoort of een biometrische ID kaart hebben uit Oekraïne van na 2016
  • BSN nummer
  • E-mail adres
  • Mobiel nummer
  • Verblijfsadres in NL

Via de website van de Rabobank(externe link) is meer informatie te vinden, ook in het Oekraïens. Bij andere banken kan het uiteraard ook, maar het wisselt per bank hoe (gemakkelijk) het proces verloopt.

Hoe zit het met boodschappen?

Zolang het leefgeld nog niet uitgekeerd is, komt er wekelijks een boodschappenpakket waarvan geleefd kan worden. Dit wordt verzorgd door Stichting Bowie. Vluchtelingen die nieuw arriveren kunnen dus zolang als nodig dit pakket aanvragen.

Kunnen Oekraïense ontheemden naar een huisarts?

Dit wordt geregeld via Janet Kale, zij coördineert dit voor de gemeente Wierden. De website en app 'Moet ik naar de dokter(externe link)' zijn nu ook beschikbaar in het Oekraïens. 

En de tandarts?

Er mag gebeld worden met de lokale tandartspraktijk. Zij zijn op de hoogte van wat verder nodig is.

Moeten Oekraïners een zorgverzekering afsluiten?

Het overgrote deel van de Oekraïners zal geen asiel aanvragen, maar legaal in Nederland verblijven op basis van een speciale status die voortvloeit uit de Europese Richtlijn tijdelijke bescherming. Zij zullen in de regel geen zorgverzekering hebben afgesloten of kunnen afsluiten in Nederland. Voor deze groep kunnen de zorgkosten door zorgverleners bij het CAK worden gedeclareerd op grond van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV). Een andere wijze waarop de zorgkosten kunnen worden gedeclareerd wordt uitgewerkt. In deze fase is declaratie via het CAK de enige mogelijkheid. De zorgverleners kennen hier veelal de goede route in.

Kunnen Oekraïense kinderen naar school?

Kinderen in de basisschoolleeftijd gaat naar het Palet (Catharina van Renneslaan 128 in Almelo). Via 0546  -47 32 95 kunnen ouders zelf de kinderen aanmelden. Ze worden in hun eigen taal geholpen. Er zal een kennismaking gepland worden en zodra duidelijk is vanaf wanneer de kinderen naar school gaan en naar welke locatie (groep 6 t/m 8 gaat naar de Apollolaan), mag dit door gastgezinnen worden gegeven aan Anneke Baan (a.baan@wierden.nl). Wanneer een buddy dit regelt, mag het doorgegeven worden aan Annelies Slager (aslager@evenmens.nl). Daarbij zijn ook de namen en geboortedata van de kinderen nodig, net als het telefoonnummer en zo mogelijk mailadres van een ouder/verzorger. Bij de gemeente wordt dan leerlingenvervoer aangevraagd en worden de kinderen elke dag opgehaald en thuis gebracht. Dit wordt ook vergoed door de gemeente.

Kinderen die naar de middelbare school gaan, kunnen worden aangemeld bij ISK in Almelo (Het Erasmus ISK, César Franckstraat 1). Het telefoonnummer is 0546 – 48 08 00. Deze kinderen gaan op de fiets naar school.

Worden er taallessen gegeven?

Bij Stichting de Welle worden taallessen gegeven. Mensen kunnen zich aanmelden via taalpuntwierden@stichtingdewelle.nl. Aangezien de persoon die de mails binnen krijgt geen Oekraïens spreekt, wordt gevraagd bij de aanmelding de voor- en achternaam te vermelden in Latijnse/Engelse letters. Daarnaast is het fijn dat wanneer men een bericht in eigen taal verstuurd, er via Google Translate een Nederlandse of Engelse vertaling erbij gezet wordt.

Tips voor wanneer nog niet direct gestart kan worden met de taalles:

Kunnen Oekraïners gebruik maken van het OV?

Wanneer Oekraïense vluchtelingen in Nederland aankomen, mogen ze op vertoon van hun paspoort gratis met het OV naar een centrale opvanglocatie. In principe dienen ze na plaatsing het OV wel zelf te bekostigen. De NS is hier inmiddels strenger op gaan controleren. Hiervoor kunnen ze het leefgeld gebruiken.

Hoe zit het met fietsen?

Het blijkt dat veel Oekraïners redelijk kunnen fietsen. Wel is het goed om ze onze verkeersregels uit te leggen, gezien ze dat niet gewend zijn.

Kunnen Oekraïners verhuizen?

Het komt nu voor dat Oekraïense vluchtelingen er toch voor kiezen om elders te gaan wonen. Dit mag, maar kan niet voor ze geregeld worden. Zij zullen dan zelf een verblijfplaats en de verhuizing moeten regelen. Wanneer ze vertrekken, wordt de locatie waar ze verblijven (indien ze hier zelfstandig wonen) weer vrijgegeven aan de regio waardoor er andere vluchtelingen geplaatst worden en ze niet meer terug kunnen keren. Bij gastgezinnen bepaalt het gastgezin zelf wat ze met de vrijgekomen plek doen.

Klankbord voor gastgezinnen en buddy's

Wanneer u bij het begeleiden van Oekraïense vluchtelingen tegen lastige zaken aanloopt, dan kan er contact opgenomen worden met Annelies Slager van Evenmens om even van gedachten te wisselen. Zij is op dinsdag en donderdag tussen 9 en 17 telefonisch bereikbaar via 06 – 33 75 39 07. Laat bij geen gehoor gerust een voicemailbericht achter. Op andere dagen werkt het goed om een WhatsApp-bericht te sturen.