Wanneer worden de stempassen bezorgd?

De stempassen voor de Provinciale Staten en het Waterschap worden bezorgd tussen 20 en 24 februari 2023. U krijgt alleen een stempas toegestuurd als u kiesgerechtigd bent. De stempas voor de Provinciale Statenverkiezing en de stempas voor het Waterschap worden in één envelop gestuurd. Het kan voorkomen dat iemand alleen een stempas voor het Waterschap krijgt. Dat komt omdat de ontvanger dan alleen kiesgerechtigd is voor het Waterschap.

Wanneer worden de kandidatenlijsten bezorgd?

De kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten en Waterschap worden bezorgd in de week van 6 maart 2023.

Wanneer is iemand kiesgerechtigd voor de Provinciale Staten verkiezing?

Om een stem uit te kunnen brengen gelden de volgende eisen:

 • kiezers moeten op de dag van stemming 18 jaar of ouder zijn;
 • kiezers moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten (anders dan bij Waterschap);
 • kiezers mogen niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
 • kiezers moeten volgens de Basisregistratie Personen op 30 januari 2023 in Overijssel wonen.

Wanneer is iemand kiesgerechtigd voor de Waterschapsverkiezing?

Om een stem uit te kunnen brengen gelden de volgende eisen:

 • kiezers moeten op de dag van stemming 18 jaar of ouder zijn;
 • kiezers mogen niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
 • kiezers moeten volgens de Basisregistratie Personen op 30 januari 2023 in Waterschap Vechtstromen wonen.

Waar zijn de stembureaus in de gemeente Wierden?

Op onze website is een kaart geplaatst met de stembureaus, door op het stembureau te gaan staan kunt u het adres zien. Via deze link kunt u de locaties van de stembureaus bekijken.

Ik ben na 30 januari 2023 verhuisd en heb geen stempas ontvangen?

Dan is uw stempas naar uw oude adres gestuurd. Het is niet mogelijk om een stempas te ontvangen op het nieuwe adres. Neem contact op met de bewoners van het oude adres of vraag een vervangende stempas aan. U kunt alleen een stem uitbrengen in de gemeente waar u op 30 januari 2023 ingeschreven staat.

Ik heb de stempas niet ontvangen met de post

Dan moet u een nieuwe stempas aanvragen om te kunnen stemmen.

Ik ben mijn stempas kwijt

Dan moet u een nieuwe stempas aanvragen om te kunnen stemmen.

Mijn stempas is beschadigd

Of u met een beschadigde stempas kunt stemmen, hangt af van de soort beschadiging. De volgende onderdelen van uw stempas mogen niet kapot zijn:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de melding over welke stemming het gaat;
 • het nummer van de stempas;
 • het hologram op de stempas.

Als één van deze onderdelen kapot is moet u een nieuwe stempas aanvragen om te kunnen stemmen.

Ik wil een nieuwe stempas aanvragen, hoe doe ik dat?

Een nieuwe stempas aanvragen kan online, via mail of post of aan de balie in het gemeentehuis. U leest op onze website hoe u een nieuwe stempas aanvraagt.

Ik wil iemand anders uit dezelfde gemeente voor mij laten stemmen (onderhandse volmacht)

U kunt iemand machtigen om namens u te stemmen door de achterzijde van uw stempas in te vullen. Geef de stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan degene die voor u gaat stemmen. Deze persoon moet uw stem gelijk met zijn eigen stem uitbrengen en mag naast zijn eigen stem maximaal 2 volmachten per verkiezing hebben.

Ik wil iemand anders uit een andere gemeente voor mij laten stemmen

U kunt alleen een stem voor iemand anders uitbrengen met een schriftelijke volmacht zolang de gemachtigde en u in dezelfde kieskring of Waterschap woonachtig zijn. Geef de schriftelijke volmacht aan degene die voor u gaat stemmen. Deze persoon moet uw stem gelijk met zijn eigen stem uitbrengen en mag naast zijn eigen stem maximaal 2 volmachten per verkiezing hebben.

Ik wil een schriftelijke volmacht aanvragen

U heeft nog geen stempas ontvangen en/of kunt de achterzijde van een stempas niet invullen. U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen op 3 manieren: online, schriftelijk of bij de balie in het gemeentehuis. U leest via onze website hoe u een schriftelijke volmacht kunt aanvragen.

Ik wil zelf in een andere gemeente stemmen

Als u voor de Provinciale Statenverkiezing of voor het waterschap in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont, kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u alleen binnen uw eigen kieskring en waterschap uw stem uitbrengen.

Ik wil een kiezerspas aanvragen

U kunt na 24 februari 2023 een kiezerspas aanvragen op 3 manieren: online, schriftelijk of aan de balie in het gemeentehuis. U leest op onze website hoe u een kiezerspas kunt aanvragen.

Op welke partijen en kandidaten kan ik stemmen?

De kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten en het Waterschap worden uiterlijk in de week van 6 maart 2023 bezorgd op ieder adres waar een kiesgerechtigde woont. U kunt de kandidatenlijst ook inzien via de website www.overijsselkiest.nl(externe link).

Wat moet ik meenemen naar het stembureau?

 • uw stempas of volmachtsbewijs.
 • u moet zich identificeren als u komt stemmen. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming.