Voor alle 39 Overijsselse centrumgebieden is de vitaliteit gemeten door te kijken hoe goed ze scoren op 24 objectief vastgestelde indicatoren. Deze indicatoren zijn verdeeld over vijf categorieën: bereikbaarheid, demografie, ruimtelijke kwaliteit, voorzieningenaanbod en samenwerking. 

Resultaten Enter

Op het gebied van bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit scoort Enter beter dan in 2020. De leegstand is van 14% naar 10% gedaald. Ook op het gebied van demografie scoort Enter een stuk beter dan 2 jaar geleden. De bevolkingsprognose is gestegen van -3% naar +6%. Er is nog wel ruimte voor verbetering op het gebied van samenwerking, bijvoorbeeld door het aanstellen van een centrummanager. 

Resultaten Wierden

Op het gebied van samenwerking en bereikbaarheid heeft Wierden de afgelopen 2 jaar flinke stappen gezet. De bereikbaarheid van het centrum per auto is ten opzichte van 2020 iets verbeterd, terwijl de bereikbaarheid per trein een stuk beter is in vergelijking met andere middelgrote centrumgebieden. De aanwezigheid van een centrummanager en een lokaal samenwerkingsplatform heeft een positieve bijdrage geleverd aan de mate van samenwerking in het centrumgebied. De geschatte bevolkingsgroei tot 2050 is naar boven bijgesteld. Deze was in 2020 nog -3%, maar is in 2022 +6%. De leegstand bedraagt 8% en het is belangrijk om deze laag te houden.

Onderaan deze pagina vindt u de factsheets met de resultaten van Wierden en Enter. 

Vergelijking met 2020

Deze vitaliteitsbenchmark is een vervolg op de benchmark die twee jaar geleden is uitgevoerd. Centrumgebieden kunnen dus ook zien op welke gebieden ze relatief gegroeid zijn in twee jaar en of aanpassingen hebben gezorgd voor verbeteringen.

Cijfers per centrumgebied beschikbaar

Door de benchmark is het mogelijk om verschillende centrumgebieden met elkaar te vergelijken. Daarnaast biedt de benchmark inzicht in hoe het gaat met een individueel centrumgebied: waarop scoren ze goed en waarop kunnen ze nog verbeteren? Voor ieder centrumgebied is er een factsheet(externe link) beschikbaar met de belangrijkste cijfers en resultaten per centrum.