Bankje voor Wierden Noord tijdens burendag

Dit item is verlopen op 29-12-2015.
geplaatst bankje in Wierden Noord
Er is een persbericht uitgezet in de gemeente Wierden om in uw buurt een bankje te laten plaatsen. De buurt mocht dit tijdens de burendag op 28 september moza├»eken.
De bewoners moesten aangeven waarom hun buurt in aanmerking kwamen voor dit bankje!!  
De buurtvereniging aan de Hooiland heeft deze bank gekregen.
Er is tijdens burendag door de buurt flink gemoza├»eked en dit heeft tot een prachtig bankje geresulteerd.
Er is een mooie vorm van saamhorigheid ontstaan in deze buurt!! Er worden nu samen activiteiten opgepakt, zoals het maken van een kerststuk!!! Hoe leuk!!!