Ernstige financiële problemen? Neem contact op met Stichting Bowie

Stichting Bowie houdt zich bezig met hulpverlening aan mensen met ernstige financiële problemen. De stichting is opgericht in 2011 en is werkzaam in de hele gemeente Wierden. Initiatief tot oprichting is destijds genomen door alle kerkgenootschappen in deze gemeente. De stichting Bowie is er voor alle inwoners van de gemeente Wierden, ongeacht hun ras, geloof of levensovertuiging.
Eerste doelstelling van de stichting is mensen te begeleiden die moeite hebben hun administratie op orde te brengen en te houden. De stichting zet hiervoor schuldhulpmaatjes in. Dat zijn vrijwilligers die speciaal opgeleid zijn om deze mensen te moreel te ondersteunen, zo nodig van advies te dienen en verder te begeleiden. Zo krijgen ze een steuntje in de rug om moeilijke tijden door te komen.
Tweede doelstelling van de stichting is regelmatig boodschappenmanden met levensmiddelen te bezorgen bij mensen die door hun zeer lage inkomen nauwelijks zelf in de eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Om voor een boodschappenmand in aanmerking te komen zijn criteria opgesteld waaraan deze mensen regelmatig getoetst worden.
Het motto van de stichting Bowie luidt: Samen lukt ‘t. Meer weten? Kijk op: www.bowie.nu.