Expositie Medische Zorg aan huis

Dit item is verlopen op 01-10-2016.

ExZorg-in-uitvoering

De expositie van de Historische Kring Wederden over de medische zorg aan huis.

Tot ver in de negentiende eeuw worden de zieken veelal thuis verzorgd.

Pas in het begin van de twintigste eeuw worden de kruisverenigingen opgericht en komt ook in Wierden de wijkzuster bij de mensen thuis.

Niet alleen de wijkverpleegster komt bij de mensen thuis voor de zorg. Ook de huisarts, de vroedvrouw (verloskundige), de kraamhulp zijn bekende en vertrouwde gezichten in het dorp.

De samenwerking tussen deze zorgverleners kent korte lijnen zonder de huidige “bureaucratie” en regelgeving.

Het Groene en het Wit-Gele Kruis zijn voor velen een begrip.

En wie herinnert zich niet de wijkverpleegster of vroedvrouw  op fiets, brommer of motor onderweg naar een zieke, een bejaarde, een kraamvrouw.

De komst van een consultatiebureau, ook bij onze Molukse plaatsgenoten wonende op de Vossenbos .

De expositie wil deze tijd bij u in herinnering terugbrengen met oude foto’s, documenten,  krantenknipsels en voorwerpen uit de tijd van toen.

Natuurlijk is er veel veranderd, maar ook nog hetzelfde. Daar wil de expositie ook bij stilstaan.

Tijdens de periode dat de expositie te bezoeken is, zijn op de donderdagmiddag 26 mei en 15 september inloopmiddagen vanaf 14.00 uur, waarbij in samenwerking met de gemeente Wierden informatie wordt gegeven over de huidige zorgvoorzieningen en de WMO.

Verder komt op zaterdagmiddag 24 september voor kinderen een heuse poppendokter die de zieke lievelingspop en/of beer weer kan helpen. De poppendokter met zijn assistente  zijn  in de HKW van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Tot slot zullen in samenwerking met EHBO-Wierden op twee vrijdagavonden een demonstratie en uitleg komen van een AED. De data zullen t.z.t. bekend worden gemaakt.

De expositie wordt officieel geopend op zaterdag 14 mei om 15.00 uur.

Tijdens deze openingsbijeenkomst zal een leskoffer “De dokterstas” worden aangeboden aan de Wierdense basisscholen. Deze koffer vol lessen en echte doksterspullen is op aanvraag een periode te leen voor de scholen.

Op zaterdag 1 oktober eindigt deze expositie.

De expositie is voor bezoekers geopend op woensdag en donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag van 15.00 uur tot 21.00 uur. Op zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. De entree is gratis en de koffie staat klaar. Een vrije gift wordt gewaardeerd.

Bezoekadres HKW: Appelhofdwarsstraat 2 te Wierden

Voor verdere informatie:

HKW secretariaat: leta.evers@outlook.com

HKW algemeen: hkw.wierden@hotmail.com