Het verhaal van ons. Denk mee over de toekomstvisie van onze gemeente!

Dit item is verlopen op 27-05-2016.

Het verhaal van ons. Denk mee over de toekomstvisie van onze gemeente!We maken een nieuwe toekomstvisie voor onze gemeente. Dit gaat onder andere over voorzieningen, veiligheid, vergrijzing, werkgelegenheid, welzijn, scholen, verenigingen, (mantel)zorg en onderwijs. Onderwerpen die ons allemaal aangaan. Misschien nu nog niet of niet dichtbij, maar we krijgen hier allemaal mee te maken. Dat kan uzelf aangaan of familie en vrienden. Daarom horen we graag wat u belangrijk vindt.

U kunt een waardevolle bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door acht korte vragen op de website www.hetverhaalvanons.nl te beantwoorden. Meer dan een minuut van uw tijd hoeft dit niet te kosten. Of deel uw verhaal en vertel wat uw belangrijk vindt in onze gemeente.

Meer info en meedoen: www.hetverhaalvanons.nl