Informatieavond communicatie en autisme op woensdag 23 maart 2016

Dit item is verlopen op 25-03-2016.

Janet Ligtenberg en Ellen Loonstra, initiatiefnemers van het Autirustpunt (een maandelijkse ontmoetingsmogelijkheid in zorgboerderij de Piet) organiseren in samenwerking met Woonservice van de gemeente Wierden een informatieve, verfrissende bijeenkomst over...

Communicatie en Autisme
met
Gijs Horvers en Marjon Kuipers
Auteurs van het boek plan B

Gijs Horvers spreekt vanuit eigen ervaring. Hij is werkzaam als hulpverlener en docent. Marjon Kuipers is internationaal communicatiespecialist. Ook zij is ervaringsdeskundige als ouder en tevens zet zij zich in voor de autisme-academie. Gijs en Marjon verzorgen scholing en zijn betrokken bij diverse projecten omtrent de beeldvorming rondom autisme.

Deze avond staat in het teken van communicatie en autisme. Centraal staat het omgaan met mensen. Er wordt gesproken over autisme en persoonlijke ervaringen. De presentatie wordt afgewisseld met onderdelen uit het autismebelevingscircuit. Het gaat een prikkelende, informatieve avond worden met de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Voor wie?                                  Voor alle mensen die wonen of werken in de gemeente Wierden en betrokken zijn bij mensen 
                                                   met een vorm van autisme.
Wanneer?                                  23 maart 2016
Waar?                                        De Burgerzaal van het gemeentehuis in Wierden (Pouliestraat 3)

Programma       
Inloop                                         19:00 uur
Presentatie                                 19:30 uur
Pauze                                         20:30 uur
Vervolg presentatie                    20:45 uur
Einde                                          21:30 uur

Aanmelden                   
In verband met de organisatie moet u zich vooraf aanmelden voor deze avond. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar autirustpunt@outlook.com. In uw aanmelding zet u uw adresgegevens en het aantal deelnemers.

Van scholen en organisaties wordt een bijdrage gevraagd van € 25,- per locatie (ongeacht het aantal deelnemers). Dit bedrag maakt u over naar rekeningnummer NL77RABO0317420887 t.n.v. E. Loonstra o.v.v. naam van de onderwijsinstelling of de organisatie.

Ouders en overige belangstellenden kunnen zich eveneens aanmelden door een email te sturen naar autirustpunt@outlook.com. Zij kunnen op de avond eventueel een vrijwillige bijdrage achterlaten ter ondersteuning van het Autirustpunt.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.gijshorvers.nl en op www.autismeacademie.nl. Daarnaast kunt u ook met de organisatoren Janet en Ellen persoonlijk contact opnemen. Ellen is te bereiken op telefoonnummer 0547 – 38 16 81 en Janet op telefoonnummer 06 – 46 07 65 57.