Repair Cafés ook in 2016 in Wierden en Enter

Dit item is verlopen op 29-07-2016.

Wat is een Repair Café

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.

Door repareren te promoten, wil het Repair Café bijdragen aan het verkleinen van de af­valberg.

Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden aanwe­zig zijn.

Data en openingstijden

Het Repair Café aan de Marktstraat 26 in Wierden (winkel 2Switch) is iedere 4e donderdag van de maand geo­pend van 14.00 tot 16.00 uur. Iedere 2e donderdag van de maand is er een Repair Café in Activiteitencentrum ’t Zumpke aan de Reggestraat in Enter tussen 14.00 en 15.00 uur.

Data tot de zomer 2016:

Repair Cafe Enter Activiteitencentrum ’t Zumpke van 14.00 tot 15.00 uur

14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli            

Repair Café Wierden, winkel 2Switch Marktstraat 26 van 14.00 tot 16.00 uur

28 januari, 25 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, 23 juni, 28 juli

Wilt u meewerken aan het Repair Café en bent u handig in het repareren van spullen? U bent van harte welkom om mee te werken. Voor informatie kunt u contact opnemen met de woonservice­ adviseurs Anneke Baan (a.baan@wierden.nl, tel.06-40331315) of Trijnie Udema (t.udema@wierden.nltel.06-44819150).