Woonservice gaat verder als Wijksaam

Wijksaam. Samen in de buurt‘Wijksaam’; dat is de nieuwe naam voor Woonservice. ‘Samen in de buurt’ voegen we daar aan toe om aan te geven dat Wijksaam over allerlei zaken gaat die in de wijken en buurten in onze gemeente spelen. Zaken die we gezamenlijk oppakken: professionals, organisaties, vrijwilligers en inwoners. Denk hierbij aan ondersteuning van bewoners die dat nodig hebben, (bewoners)initiatieven voor de wijk en activiteiten. voor een prettige en veilige leefomgeving. Meer informatie over Wijksaam kunt u vinden op: www.wijksaam.nl

Waarom een nieuwe naam?

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten een nieuwe rol gekregen bij de toegang tot zorg. Deze decentralisaties hebben binnen de gemeente Wierden onder andere geleid tot veranderingen in de organisatie van de zorg en de voorliggende voorzieningen.

Eén van de pijlers van het (nieuwe) sociale domein in de gemeente Wierden werd Woonservice, nu dus: Wijksaam. Na de decentralisaties van 1 januari 2015 is dit ook veranderd. Zo is de doelgroep verbreed (van ouderen en mensen met een beperking naar alle inwoners), is het aandachtsgebied verbreed (bijvoorbeeld door buurtinitiatieven en inwonersparticipatie) en is de organisatie veranderd: bijvoorbeeld de inrichting van wijkteams waar bewoners en professionals intensief samenwerken.

Bij de veranderingen hoort een nieuwe uitstraling, maar ook een nieuwe naam: een volledig nieuwe huisstijl dus. De afgelopen maanden is met professionals en inwoners hard gewerkt aan deze nieuwe uitstraling en nieuwe naam. Dit is dus Wijksaam geworden.

Wat is Wijksaam?

Samen zorgen voor een goed leven: in je eigen huis en wijk. Met goede zorg als dat nodig is en genoeg te doen en contacten in de buurt. Met elkaar en voor elkaar. Dat is Wijksaam .

Wijksaam is er voor de ondersteuning van het dagelijkse leven van alle bewoners in de gemeente Wierden. Het vormt het vangnet voor bewoners die geen zorg krijgen via het zorgloket, maar die wel behoefte hebben aan ondersteuning. Er moeten geen mensen tussen wal en schip vallen. Binnen Wijksaam zitten de algemene voorzieningen. Dit zijn alle voorzieningen waar bewoners naar toe kunnen zonder een indicatie te hebben en/of doorverwijzing. Iedereen is welkom. Dit kan gaan van dagbesteding tot sportactiviteiten voor jongeren. Wijksaam is gericht op preventie.

Wijksaam is er niet alleen voor de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook voor de bewoners die initiatieven hebben; op sociaal of fysiek vlak. Deze kunnen worden ondersteund met een netwerk, kennis en soms middelen.

Leefbaarheid is het derde thema waar Wijksaam op inzet: elkaar ontmoeten, een prettige en veilige leefomgeving en goede buurtcontacten. Zo zijn er onder andere wijkschouwen, een iPad cursus, kookworkshops, creatieve lessen en verschillende ontmoetingsactiviteiten.

Wijksaam bestaat uit vijf partners die al jaren samenwerken: de gemeente Wierden, Stichting Wonen Wierden Enter, Stichting De Welle, Carintreggeland en ZorgAccent. Samen met bewoners zetten zij zich in om Wijksaam  vorm te geven en uit te voeren.

Meer informatie

De komende maanden zult u regelmatig iets over Wijksaam horen. We zetten daarnaast bijvoorbeeld de website en overige informatiekanalen om van woonservice naar Wijksaam. Dit kost even tijd, het kan dus zijn dat woonservice en Wijksaam door elkaar gebruikt worden. Over een tijdje is dat afgelopen en zijn we met z’n allen echt helemaal Wijksaam.

Wijksaam. Samen in de buurt