Wijkteam Buitengebieden (Hoge Hexel)

Leefbaarheid in een wijk is vaak van veel ‘kleinigheden’ afhankelijk. Het wijkteam Buitengebieden (Hoge Hexel, Notter & Zuna, Rectum, Ypelo & Enterbroek) telt deze op en bekijkt hoe zij het welzijn in de buurtschap kunnen verbeteren.

Elke maand komt deze groep bij elkaar om klachten, opmerkingen en problemen van wijkbewoners en professionals te bundelen en acties uit te zetten.  Het wijkteam praat over oorzaken en gevolgen en geeft de richting aan voor een oplossing bij de verschillende organisaties. Te bespreken casuïstiek wordt op voorhand ingebracht bij de Wijksaam - coördinator. De contactpersoon van Maatschappelijk Werk voor betreffende wijk zal worden ingeschakeld.

Het wijkteam bestaat uit :

  • bewoners uit de wijk
  • Wijksaam - coördinator
  • fysiotherapeut (op afroep)
  • wijkverpleegkundigen van ZorgAccent
  • wijkverpleegkundigen van Carintreggeland
  • medewerker van Reggewoon
  • wijkagent
  • welzijnswerker Stichting De Welle
  • medewerker MEE IJsseloevers
  • vertegenwoordiger Maatschappelijk Werk (indien casuïstiek ingebracht is)

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw Wijksaam - coördinator: Marieke Huiskes, 06 17596540 (m.huiskes@wierden.nl)