Wat is het?

 • Als u alcohol schenkt of verkoopt, heeft u een alcoholwetvergunning nodig van de gemeente.
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U heeft dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens 2 leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is 1 van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Alcoholvergunning aanvragen

Is dit de eerste aanvraag voor deze locatie? Dan moet u de aanvraag persoonlijk indienen in het gemeentehuis. Daarvoor maakt u van te voren een afspraak met het team Bouwen en wonen.

Heeft u al een alcoholvergunning voor deze locatie? Dan kunt u het aanvraagformulier en de bijbehorende stukken inscannen en mailen naar bouwenenwonen@wierden.nl, opsturen (Postbus 43, 7640 AA, Wierden) of langsbrengen.

Vergunning voor alcoholverkoop in een horeca- of slijtersbedrijf

Hiervoor moet u de volgende formulieren invullen en opsturen. Kijk bij het kopje 'Wat heb ik nodig' welke documenten u moet toevoegen aan uw aanvraag.

Vergunning voor alcoholverkoop in para-commerciële instellingen (sportkantine etc.)

Hiervoor moet u de volgende formulieren invullen en opsturen. Kijk bij het kopje 'Wat heb ik nodig' welke documenten u moet toevoegen aan uw aanvraag.

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)
 • een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (SVH) van alle op de vergunning genoemde personen. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV) hebben een Verklaring Sociale Hygiëne nodig.
 • kopieën van geldige arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden die in loondienst zijn

Wat kost het?

De kosten voor de verschillende soorten alcoholvergunningen zijn in 2022:

 • alcoholvergunning voor reguliere horeca: € 205,70
 • alcoholvergunning voor slijterijen: € 205,70
 • alcoholvergunning voor para-commerciële instellingen: € 205,70
 • wijziging leidinggevende: € 51,40
 • wijziging inrichting: € 51,40

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.