Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop het college van burgemeester en wethouders inzicht geeft in de (financiële situatie) van de gemeente Wierden

Begroting 

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting is de financiële vertaling van het meerjarenprogramma, waarin staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert. De begroting wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Jaarrekening

Daarnaast brengen wij elk jaar een jaarrekening en jaarverslag uit. Hierin kijken we terug op het voorgaande jaar.

Legesverordening 

De gemeente heft leges over het verrichten van diensten die in het individuele belang van de aanvrager zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanvraag van een reisdocument, rijbewijs of vergunning. De leges dekken de kosten van de dienstverlening. De legesverordening vindt u op overheid.nl.