Jouw stem is belangrijk

Als je 18 jaar of ouder bent, mag je in Nederland stemmen. Dit jaar, in 2023, stemmen we voor de Provinciale Staten en het Waterschap. De Provinciale Staten beslissen over regels en plannen in jouw provincie. Ook kiezen zij de leden van de Eerste Kamer. Het waterschap heeft een eigen bestuur, dat gaat over de waterhuishouding in een bepaald gebied. Jouw stem is dus belangrijk voor de provincie, het waterschap en dus ook voor Nederland!