Register geheime stukken

Het bestuur hecht waarde aan transparante besluitvorming. In sommige gevallen is het echter van belang dat op bepaalde documenten geheimhouding rust, bijvoorbeeld omdat er bedrijfsgevoelige informatie in staat. In de “notitie geheimhouding” staat beschreven hoe het gemeentebestuur hiermee omgaat. De documenten waar geheimhouding opgelegd is worden bijgehouden in een register. In dit register staat de wettelijke grondslag voor de geheimhouding en – als dat bekend is – hoe lang de geheimhouding duurt. Ieder half jaar wordt het register geactualiseerd en hier gepubliceerd.