Op 9 mei heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie in meerderheid vastgesteld. Een visie die we met de samenleving hebben gemaakt en gaan uitvoeren. Een visie met een duidelijke missie voor de lange termijn. Waarin we kiezen voor een groen profiel dat doorwerkt tot in de haarvaten van ons bestaan. De conceptversie is opgemaakt tot een definitieve versie.  

We hebben de toekomstvisie ook samengevat in een beknopt overzicht, zoals hiernaast te zien is. Wilt u deze in groot formaat lezen? Klik dan op de afbeelding hiernaast of download het document 'Toekomstvisie 2030 spread' onderaan deze pagina.
 

Prettig wonen en leven in de gemeente Wierden. Ons uitgangspunt voor nu en in de toekomst. Maar wat is daarvoor nodig? Wat moeten we daarvoor doen?  Hoe denken onze inwoners over verschillende thema’s die bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat? Welke kant moet het op met de gemeente Wierden? Waar staan we in 2030 als gemeente? 

Om antwoord te krijgen op deze vragen, zijn we in gesprek gegaan met onze inwoners. Iedereen kon meedenken en wensen en ideeën inbrengen. Hieronder leest u hoe dit proces verliep.

Proces toekomstvisie

Het concept van de toekomstvisie is voorbereid door een ambtelijke werkgroep in samenwerking met de 'Denktank voor de toekomstvisie'. De Denktank is een groep van enthousiaste inwoners en ondernemers met verschillende achtergronden afkomstig uit onze gemeente. De denktank geeft adviezen over de inhoud van de visie en het participatieproces. 

Wensen en ideeën

In de visie is zo veel als mogelijk rekening gehouden met alle wensen en ideeën van inwoners, ondernemers, belangengroepen, stichtingen, instellingen en andere lokale partners. Uiteraard is het niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Bij de voorbereiding van de visie is ook gebruikt gemaakt van recente deel visies, programma’s en agenda's. Ook dat zijn belangrijke bouwstenen. Voorbeelden hiervan zijn Visie op Dienstverlening, de Maatschappelijke Agenda, de Lokale Woonagenda, de Centrumvisies, de Economische visie, het Mobiliteitsplan, de Kerkenvisie en het Programma Klimaatadaptatie. Op deze wijze wordt ook recht gedaan aan alle input die de afgelopen jaren is geleverd in de participatieprocessen die aan deze (deel)visies, programma’s en agenda’s vooraf zijn gegaan.

Benieuwd naar het hele proces van de toekomstvisie, van enquête tot concept? Via onderstaande button leest u hoe de conceptversie tot stand is gekomen.

Proces toekomstvisie