Prettig wonen en leven in de gemeente Wierden. Ons uitgangspunt voor nu en in de toekomst. Maar wat is daarvoor nodig? Wat moeten we daarvoor doen?  Hoe denken onze inwoners over verschillende thema’s die bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat?  Welke kant moet het op met de gemeente Wierden? Waar staan we in 2030 als gemeente? 

Om antwoord te krijgen op deze vragen, zijn we in gesprek gegaan met onze inwoners. Iedereen kon meedenken en wensen en ideeën inbrengen.

Hoofdrol weggelegd voor de Toekomstvisie tijdens het Open Huis op 28 november

Op 28 november 2022 is er om 19.30 uur een Open Huis over het concept van de Toekomstvisie. De samenleving heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud van het concept van de Toekomstvisie. Leden van de denktank, bestaande uit inwoners en ondernemers, hebben het concept in september overhandigd aan het college. Vervolgstap is nu om te toetsen of de samenleving zich herkent in het huidige concept of dat aanvullingen wenselijk zijn. Tijdens het Open Huis gaan de gemeentelijke organisatie en raadsleden hierover graag in gesprek met inwoners en ondernemers. De vier pijlers van de toekomstvisie vormen de leidraad voor het gesprek tijdens het Open Huis. Ontvangstlocatie is het publieksplein in de centrale hal van het gemeentehuis. Via de website kunt u zich aanmelden voor dit Open Huis.

Pijlers en speerpunten

Het concept van de Toekomstvisie staat op www.wierden.nl/toekomstvisie. Hier vindt u ook aanvullende informatie over het proces tot zover en betrokkenheid van de samenleving hierbij. Het gesprek over het concept van de Toekomstvisie vindt plaats aan de hand van de vier pijlers aangegeven in het concept van de Toekomstvisie.

De pijlers van de toekomstvisie zijn:

1. Samen gezond en veilig wonen, werken en leven
2. In een mooie groen en duurzame omgeving
3. Nieuwe kansen voor de lokale economie
4. Samen aan de slag! Doet u mee?

Aanmelden Open Huis

Om het Open Huis goed te kunnen organiseren, wordt u verzocht zich aan te melden. Dat kan via het formulier op de website www.wierden.nl/openhuistoekomstvisie

Hier kunt u ook aangeven over welke pijlers en speerpunten u graag in gesprek gaat. Aanmelden kan tot 24 november. U ontvangt op 25 november een mailbevestiging van uw komst naar het Open Huis. Bent u niet aanwezig bij het Open Huis, maar wilt u nog wel input meegeven, dan kunt u uw input tot 30 november mailen naar toekomstvisie@wierden.nl

Vervolgtraject

De input die tijdens het Open Huis en per mail nog wordt opgehaald, wordt verzameld en besproken met de raadsleden. Na deze ronde wordt een definitieve versie van de Toekomstvisie opgeleverd. Het is dan aan het college en de gemeenteraad om de Toekomstvisie vast te stellen. De gemeenteraad heeft hierin het laatste woord. Verwachting is dat de definitieve versie begin 2023 kan worden vastgesteld.

Het concept van de toekomstvisie is gereed

Op 22 september heeft een afvaardiging van de 'Denktank voor de toekomstvisie' dit concept aangeboden aan burgemeester Doret Tigchelaar. Het concept kunt u inzien onder het kopje 'Documenten' onderaan deze pagina. 

Proces toekomstvisie

Het concept van de toekomstvisie is voorbereid door een ambtelijke werkgroep in samenwerking met de 'Denktank voor de toekomstvisie'. De Denktank is een groep van enthousiaste inwoners en ondernemers met verschillende achtergronden afkomstig uit onze gemeente. De denktank geeft adviezen over de inhoud van de visie en het participatieproces. 

Wensen en ideeën

In het concept van de visie is zo veel als mogelijk rekening gehouden met alle wensen en ideeën van inwoners, ondernemers, belangengroepen, stichtingen, instellingen en andere lokale partners. Uiteraard is het niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Bij de voorbereiding van de visie is ook gebruikt gemaakt van recente deel visies, programma’s en agenda's. Ook dat zijn belangrijke bouwstenen. Voorbeelden hiervan zijn Visie op Dienstverlening, de Maatschappelijke Agenda, de Lokale Woonagenda, de Centrumvisies, de Economische visie, het Mobiliteitsplan, de Kerkenvisie en het Programma Klimaatadaptatie. Op deze wijze wordt ook recht gedaan aan alle input die de afgelopen jaren is geleverd in de participatieprocessen die aan deze (deel)visies, programma’s en agenda’s vooraf zijn gegaan.

Benieuwd naar het hele proces van de toekomstvisie, van enquête tot concept? Via onderstaande button leest u hoe de conceptversie tot stand is gekomen.

Proces toekomstvisie

Hoe verder?

Het gemeentebestuur neemt in dit stadium nog geen standpunt in over de inhoud van het concept van de toekomstvisie. Het bestuur wil eerst weten wat inwoners vinden van de concept visie, om vervolgens, mede op basis deze reacties, wel een inhoudelijk standpunt in te nemen. Het participatieproces krijgt dan ook op korte termijn een vervolg, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om te reageren of over de visie in gesprek te gaan. Hoe we invulling gaan geven aan dit participatieproces is nu nog niet bekend, maar hierover informeren wij u zo spoedig mogelijk. In de bijlage treft u het concept van de Toekomstvisie aan. Mocht u na het lezen gelijk willen reageren dan is dat natuurlijk mogelijk. Stuur uw reactie dan naar toekomstvisie@wierden.nl