De gemeente Wierden is gestart met het maken van een ontwikkelvisie voor het gebied Anjelierstraat-Tulpenstraat. Dit gebied is al jaren in beeld voor een mogelijke herontwikkeling. De gemeentewerf raakt op termijn verouderd en biedt bij een verhuizing kansen op herontwikkeling. Ook andere delen komen mogelijk voor herontwikkeling in aanmerking. 

Plan van aanpak

Om tot een concreet plan te komen, is een plan van aanpak opgesteld. U kunt deze onderaan deze pagina downloaden. Dit plan van aanpak is op 31 januari 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.   

Inloopbijeenkomst

De afgelopen maanden zijn er door de gemeente meerdere gesprekken gevoerd met eigenaren/gebruikers in het plangebied. Daarnaast wil de gemeente omwonenden, eigenaren van een woning/pand in of nabij het plangebied of geïnteresseerde inwoners in de gelegenheid stellen om ervaringen, wensen en ideeën met ons te delen.   

De inloopbijeenkomst is op 3 april 2023 van 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van de gemeentewerf aan de Anjelierstraat 8c in Wierden. Aanmelden is niet nodig.

Kunt u niet aanwezig zijn?

Lukt het u niet om bij deze inloopavond aanwezig te zijn of bent u belanghebbende en wilt u uw ideeën liever in een persoonlijk gesprek met de gemeente delen? Dan kunt u contact opnemen met het loket Bouwen en wonen, telefonisch via: 0546 - 58 08 38 of per mail: bouwenenwonen@wierden.nl.

Studiegebied Anjelierstraat-Tulpenstraat