Wat is het?

De gemeente Wierden richt zich op de aanpak van historische asbestbodemverontreiniging, gerelateerd aan afvalstromen vanuit de Eternitfabriek in Goor. Dit speelt vooral binnen de gemeente Hof van Twente, maar in mindere mate ook in de gemeenten Wierden, Borne, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Haaksbergen en Twenterand.

Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS)

De overheid wil geen asbest in de bodem van tuinen bij woningen. Projectbureau BAS brengt in kaart waar in de gemeenten de kans groot is dat er asbest in de bodem zit. Dit doen zij op basis van de historie van de plek en eerdere asbestvondsten in de bodem. Op deze plekken gaan ze vervolgens  onderzoek doen. Betreft dit een tuin bij een woning, dan wordt er contact opgenomen met de eigenaar en bieden zij eenmalig de mogelijkheid om het perceel kosteloos te onderzoeken op asbest in de bodem.

Wordt u niet benaderd door Projectbureau BAS, maar hebt u het vermoeden dat er asbest in uw tuin aanwezig is? Kijk in het stroomschema op de website van Projectbureau BAS of u aanmerking komt voor kosteloos bodemonderzoek.

Vermoeden melden

Extra informatie

Projectbureau BAS werkt voor de provincie Overijssel en de gemeenten: Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente. De taak van het Projectbureau is om de provincie en de bovenstaande gemeenten te ondersteunen om de asbestpulp in de bodem op te ruimen. Doel van het project is om de leefomgeving van de bewoners zo asbestvrij mogelijk te maken en daarmee zo schoon en veilig mogelijk.

Waarom bodemasbestsanering?

Asbest in de bodem is ongevaarlijk zolang het onder de grond zit. Pas wanneer de grond opgestoven wordt, bijvoorbeeld door graven of spitten, kunnen kleine deeltjes asbest in de lucht terecht komen. Deze asbestvezels kunnen na inademen een risico vormen voor de gezondheid.

Het verwijderen van asbest in de bodem is er op gericht om de leefomgeving schoon en veilig te maken. Niet alle asbest kan tegelijk worden opgeruimd. Daarom wordt in dit project  voorrang gegeven aan plekken waar de kans groot is dat volwassenen en kinderen in contact komen met asbest in de bodem. Denk aan particuliere (volks)tuinen, speeltuinen en speelveldjes, schoolterreinen, kinderboerderijen, maneges, crossbanen, campings en recreatieterreinen. Ook plekken waar ontwikkeling in de openbare ruimte plaatsvindt, krijgen voorrang.

Lees meer informatie over asbest in de bodem en Projectbureau BAS.

Projectbureau BAS is niet alleen een projectbureau voor de asbestsanering, maar ook een kennispunt en platform voor overheden, organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en particulieren om vragen over asbest in de bodem te stellen en informatie te delen.

Heeft u vragen over bodemasbestsanering of wilt u een project aanmelden? Neem dan contact op met de medewerkers van het Projectbureau BAS. De contactgegevens van Projectbureau BAS vindt u hieronder.

Contactgegevens Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS)
De Höfte 7, 7471 DK Goor
Postbus 54, 7470 AB Goor
Tel.: 0547 – 85 85 85
Email: bas@hofvantwente.nl
Web: www.bodemasbestsanering.nl