Wat is het?

De gemeente Wierden richt zich op de aanpak van historische asbestbodemverontreiniging, gerelateerd aan afvalstromen vanuit de Eternitfabriek in Goor. Dit speelt vooral binnen de gemeente Hof van Twente, maar in mindere mate ook in de gemeenten Wierden, Borne, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Haaksbergen en Twenterand.

Weet u of hebt u het vermoeden dat zich ergens asbest bevindt? Dan kunt u dat melden. Als uw melding voldoet aan de criteria, krijgt de aanvrager een tegemoetkoming in de kosten van de sanering. Alle aanvragen worden individueel bekeken.

Vermoeden melden

Extra informatie

Projectbureau BAS(externe link) werkt voor de provincie Overijssel en de gemeenten: Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente. De taak van het Projectbureau is om de provincie en de bovenstaande gemeenten te ondersteunen om de asbestpulp in de bodem op te ruimen. Het project wordt gefinancierd door de Rijksoverheid met een bedrag van 38 miljoen voor 2016-2022. De geldstromen lopen via de provincie Overijssel. Doel van het project is om de leefomgeving van de bewoners zo asbestvrij mogelijk te maken en daarmee zo schoon en veilig mogelijk.

Omdat een grote hoeveelheid asbest opgeruimd moet worden en de 38 miljoen daarvoor niet voldoende is, wordt in het project voorrang gegeven aan locaties waar door het gebruik risico op het vrijkomen van asbestvezels ontstaat. Denk hierbij aan speeltuinen, crossbanen, maneges, particuliere tuinen e.d. Het projectbureau richt zich in principe op bodemsanering, maar wanneer een koppeling kan worden gemaakt met bijvoorbeeld aanleg van riolering, sanering van asbestdaken en/of verduurzaming, wordt dit zoveel mogelijk in het project meegenomen (let wel: de financiële middelen zijn uitsluitend voor het saneren van de bodem).

Projectbureau BAS is niet uitsluitend een projectbureau voor de asbestsanering, maar wil ook kennispunt zijn en een platform bieden voor overheden, organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en particulieren om vragen over asbest te stellen en informatie te delen.

Heeft u vragen over bodemasbestsanering of wilt u een project aanmelden? Neem dan contact op met de medewerkers van het Projectbureau. De contactgegevens van projectbureau BAS vindt u hieronder.

Contactgegevens Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS)

De Höfte 7, 7471 DK GoorPostbus 54, 7470 AB Goor
Tel.: 0547 – 858585
Email: bas@hofvantwente.nl
Web: www.bodemasbestsanering.nl(externe link)