Aziatische hoornaar gezien? Meld het!

Wat is het?

Sinds enkele jaren is de Aziatische hoornaar in ons land. Deze exotische insectensoort vormt een bedreiging voor onze inheemse bijenpopulatie. Daarom is het belangrijk dat u deze hoornaar kunt herkennen en weet wat u moet doen als u er een ziet. 

Waarom is de Aziatische hoornaar een probleem?

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een invasieve soort die oorspronkelijk uit Azië komt. Het is kleiner dan onze inheemse Europese hoornaar en vormt een bedreiging voor onze inheemse bijen en andere insecten. De Aziatische hoornaar voedt zich met bijen, hommels en andere insecten, wat een negatieve invloed heeft op de biodiversiteit en de bestuiving van gewassen.

Wanneer de Aziatische hoornaar zich bedreigt voelt, kan deze je steken. Een steek van de Aziatische hoornaar wordt als iets pijnlijker en branderiger ervaren als een gewone wespensteek.
Kijk op de website van het Rode Kruis voor meer informatie over wat je kan doen als je gestoken bent door een hoornaar.

Hoe herkent u de Aziatische hoornaar?

Het herkennen van de Aziatische hoornaar is belangrijk om snel te kunnen handelen. Hier zijn enkele kenmerken om op te letten:

  • Grootte: De koningin kan tot 3,5 cm groot worden, terwijl de werksters tussen de 2 en 3 cm lang zijn.
  • Kleur: Ze hebben een donkere, bijna zwarte kleur met een gele of oranje band op het vierde segment van hun achterlijf.
  • Gezicht: Het gezicht van de Aziatische hoornaar is oranjeachtig, met een zwarte omlijning rond de ogen.

Wat kunt u zelf doen als u een Aziatische hoornaar ziet?

Als u een Aziatische hoornaar ziet, is het belangrijk om niet in paniek te raken. Hier zijn een paar stappen die u kunt nemen:

  1. Blijf kalm: Probeer rustig te blijven en maak geen plotselinge bewegingen die de hoornaar kunnen provoceren.
  2. Houd afstand: Probeer op een veilige afstand te blijven en vermijd direct contact met de hoornaar.
  3. Maak foto's: Als het mogelijk is, maak dan foto's van de hoornaar om deze te laten identificeren.
  4. Melding maken:  Geef uw melding door via waarneming.nl. Dan kan onderzocht worden of ergens een nest zit. Krijgt u bevestiging dat het inderdaad om een Aziatische hoornaar gaat? Wat u dan kunt doen, hangt af van wanneer u de hoornaar heeft gezien.

Hoornaar gezien van april tot en met juni

Het gaat waarschijnlijk om een koningin. Kijk of u het voorjaarnest van de Aziatische hoornaars kunt vinden, en laat dat verwijderen door een (professionele) bestrijder.

Hoornaar gezien van juli tot en met september

Het gaat waarschijnlijk om een werkster. Kijk in welke richting de werkster wegvliegt en markeer de richting op een plattegrond van de locatie. Ziet u meer werksters? Markeer hun wegvliegrichting dan ook op de plattegrond en geef dat ook door via bovengenoemde website. Dit helpt om het nest om te sporen.

Hoornaar gezien van oktober tot en met december

Het gaat waarschijnlijk om een koningin. Er is geen nest. U kan dit melden via bovengenoemde website(s).

Wat doet de gemeente tegen de Aziatische hoornaar?

We zijn ons bewust van de problemen die de Aziatische hoornaar met zich meebrengt en nemen maatregelen om de verspreiding te beperken. Dan doen we op de volgende manieren:

  • Informeren en voorlichting geven via onze website en social media.
  • Verwijderen van nesten van de Aziatische hoornaar op eigen terrein.
  • Particulieren en andere grondeigenaren wijzen op hun plicht om nesten van de Aziatische hoornaar te melden.