Wat is het?

Misschien heeft uw kind al enige ervaring met naar 'school' gaan, bijvoorbeeld via kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal. Op 4-jarige leeftijd mag uw kind naar de basisschool. En vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Dit eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Dan gaat de leerplicht over in kwalificatieplicht. De startkwalificatie is een diploma op het niveau MBO-2, HAVO of VWO.

Hoe werkt het?

Een school kiezen

Voordat uw kind vijf jaar wordt, moet u uw kind inschrijven voor een basisschool (dit mag overigens ook vanaf het moment dat uw kind vier jaar is). Soms is dat geen probleem en weet u precies wat u wilt. Maar er zijn ook ouders die twijfelen. Kies ik voor de dichtstbijzijnde school? Kies ik voor een school van mijn geloofsrichting? Kies ik voor een school in een andere plaats waar bijvoorbeeld Dalton-onderwijs wordt gegeven of een Montessorischool staat?

Welke basisscholen zijn er in de gemeente Wierden?

In de gemeente Wierden staan veel scholen voor bijzonder onderwijs: protestants-christelijke en rooms-katholieke basisscholen.

Protestants-christelijk onderwijs

Wierden

Enter

Hoge-Hexel

Notter-Zuna

Rectum-Ypelo

Rooms-katholiek onderwijs

Wierden

Enter

Openbaar Onderwijs

Wierden

Kinderopvang

Bent u op zoek naar een kinderopvangvoorziening in de gemeente Wierden? Kijk dan in het Landelijk Register Kinderopvang. Let op: zoek bij 'locatie' niet naar gemeente Wierden, maar gericht naar de plaats. 

Landelijk Register Kinderopvang(externe link)