Ans Borninkhof is de begeleider van de kinderraad. Zij vergadert met de kinderraadsleden, begeleidt ze in hun rol en stemt de inhoud met ze af. Heb je vragen over de kinderraad, vergaderingen/agenda's of andere inhoudelijke zaken? Neem dan contact op met Ans, telefonisch via 06 - 28 81 86 25 of per mail via kinderraad@wierden.nl.