Wat is het?

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Hoe werkt het?

U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt

Begraven

Wierden telt vier gemeentelijke begraafplaat­sen, namelijk in Wierden aan de Appelhof­straat en de Vriezenveenseweg en in Enter aan de Julianastraat en de Weitakkersweg. Op de begraafplaatsen aan de Appelhofstraat en Julianastraat worden geen graven meer uitge­geven. Daarnaast zijn er in de gemeente Wierden begraaf­plaatsen die beheerd worden door kerkbestu­ren (de zogenaamde bijzondere begraafplaat­sen). Daarover heeft de gemeente geen zeg­genschap.

Cremeren

Ook inwoners van de gemeente Wierden kunnen vanzelfsprekend kiezen voor cremeren. Er is alleen geen crematorium in onze gemeente. Hiervoor kunt u naar Almelo, Borne of naar Usselo (bij Enschede). Deze crematoria werken onder de naam 'Crematoria Twente'. Voor meer informatie kunt u terecht op www.crematoriatwente.nl(externe link).

Informatie over het crematorium in Nijverdal vindt u op www.uitvaartnijverdal.nl/(externe link).

Wat moet ik doen?

Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

Wat kost het?

Huur kindergraf

Huur kindergraf (t/m 11 jaar) voor 30 jaar€898,50
Huur kindergraf (t/m 11 jaar) voor 50 jaar€1.500,40
Huur kindergraf verlengen met 10 jaar€299,50
Huur kindergraf verlengen met 20 jaar€658,80

Huur volwassengraf

Huur graf voor 30 jaar€1.797,45
Huur graf voor 50 jaar (alleen mogelijk voor kinderen t/m 11 jaar)€3.001,80
Huur graf verlengen met 10 jaar€599,15
Huur graf verlengen met 20 jaar€1.435,70

Huur grafruimte voor urn

Huur urnengraf/nis/kelder voor 30 jaar€898,50
Huur urnengraf/nis/kelder verlengen met 10 jaar€299,50

Begraven/urn plaatsen

Kind jonger dan één jaar begraven in een graf€270,10
Kind van 1 t/m 11 jaar begraven in een graf€540,20
Persoon van 12 jaar of ouder begraven in een graf€1.085,00
Urn plaatsen in een graf/nis/kelder€271,25

Overige tarieven

Recht voorlopen bij een begrafenis€112,20
Vergunning voor het plaatsen van grafbedekking en/of planten op een eigen graf€137,65
As verstrooien op een verstrooiingsplaats€271,25
Administratiekosten€10,50

Cremeren

Voor kosten van cremeren kunt u terecht bij de Crematoria Twente.

Wat heb ik nodig?

  • verklaring van arts of lijkschouwer