De gemeente moet sommige aanvragen, meldingen en besluiten verplicht bekendmaken. Zo kunnen inwoners op de hoogte blijven van wat er gebeurt in hun omgeving. Bovendien kunnen ze lezen of en hoe ze kunnen reageren op een besluit, bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen, bezwaar te maken of in beroep te gaan.

De verplichte publicaties (bekendmakingen) van de gemeente Wierden vindt u op overuwbuurt.overheid.nl.

Bekendmakingen gemeente Wierden(externe link)

E-mailservice

Wilt u actief op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u de e-mailservice van 'Over uw buurt' gebruiken.

E-mailservice 'Berichten over uw buurt'(externe link)

Geen computer?

Wie geen computer heeft, kan elke week in de gemeentelijke advertentie in huis-aan-huisblad De Wiezer een lijst zien van alle recente bekendmakingen. De volledige tekst van een bekendmaking kunt u vervolgens opvragen. Dat kan telefonisch 0546 - 58 08 00, maar ook bij de receptie van het gemeentehuis.