De combinatie van wonen en werken aan huis

Elk huis heeft een woonfunctie. Dat houdt in dat een huis in eerste instantie alleen bedoeld is om in te wonen. U mag geen winkel, sportschool of kapsalon in uw huis beginnen. Wat wel mag, is een beroep of bedrijf vanuit uw woning uitoefenen. Het beroep of bedrijf moet qua uitstraling en omvang altijd ondergeschikt blijven aan de woonfunctie.

De gemeente heeft de voorwaarden in de beleidsregel Beroep en bedrijf aan huis gemeente Wierden vastgesteld. Deze voorwaarden hebben te maken met het beroep of bedrijf dat u wilt uitoefenen, de wijzigingen van de wo­ning (een eventuele verbouwing) en de moge­lijke invloed die uw beroepsactiviteiten hebben op de woon­omgeving.

Als u een beroep of bedrijf aan huis wilt uitoefenen, raden wij u aan om altijd contact op te nemen met het loket Bouwen en wonen.

Hoe werkt het?

Uw beroep/bedrijf aan huis moet voldoen aan het geldende bestemmingsplan. Het geldende bestemmingsplan kunt u vinden op de landelijke website van Ruimtelijke plannen(externe link). Als uw activiteit aan de voorwaarden voldoet, kan het zijn dat u geen toestemming meer hoeft te vragen dit beroep/bedrijf aan huis uit te voe­ren. In sommige gevallen laat het bestemmingsplan dit namelijk toe, maar in andere gevallen niet. Vraag dit altijd voor de zekerheid na bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis.

Let op! Wij zijn bezig om alle bestemmingsplannen zo­danig aan te passen dat u geen toestemming meer hoeft te vragen voor een beroep/bedrijf aan huis. Tot die tijd raden we u aan om altijd contact op te nemen met het loket Bouwen en wonen over de actuele stand van zaken.

Wat als het beroep aan huis niet in het bestemmingsplan past?

In sommige gevallen hoeft u geen toestemming te vragen om een beroep/bedrijf aan huis te be­ginnen. Soms moet dat nog wel: namelijk als het bestemmingsplan (nog) geen be­roep/bedrijf aan huis toestaat. U moet daarvoor een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening indienen. In dit verzoek moet u in ie­der geval de volgende zaken aange­ven:

 • Aanvraagfomulier omgevingsvergunning
 • Omschrijving van de activiteiten
 • Openingstijden (per dag/per week)
 • Aantal bezoekers (per dag/per week)
 • Aantal personeelsleden
 • Aantal parkeerplaatsen op eigen erf en in de directe omgeving
 • Het oppervlak en gedeelte van de woning/het bijgebouw dat wordt gebruikt
 • Welke veranderingen aan het huis/bijgebouw noodzakelijk zijn
 • Of reclame-uitingen worden geplaatst
 • Vindt detailhandel gerelateerd aan het be­roep/bedrijf aan huis plaats?
 • Plattegrond en eventueel foto’s van het per­ceel en het te verbouwen/gebruiken deel van de woning/het bijgebouw

Procedure

 • Het college beslist binnen 8 weken of uw ver­zoek wordt ingewil­ligd.
 • Wij ra­den u aan uw plannen van tevo­ren met uw buren te over­leggen.
 • Wanneer u toestemming heeft gekregen, moet u zich in de praktijk ook houden aan de ge­stelde regels. Wij kunnen controleren of alles volgens de regels verloopt.

Wat kost het?

Als u aan alle voorwaarden voldoet, hoeft u in veel gevallen geen toestemming te vragen om een beroep of bedrijf aan huis te beginnen. Dit kost u dan ook geen geld.

Als het bestemmingsplan het (nog) niet toe laat, moet u wel toestemming vragen. Als het bestemmingsplan moet worden aangepast, kost het u wel geld. Ook voor eventuele vergunningen om te (ver)bouwen moet u betalen. Informeer hiervoor bij het loket Bouwen en wonen.