Wat is het?

De gemeente Wierden heeft een lijst met beschermwaardige graven van drie gemeentelijke begraafplaatsen opgesteld (begraafplaatsen De Appelhof en Vriezenveenseweg in Wierden en de Weitakkersweg in Enter). Op deze lijst staan graven van veteranen of graven die vanwege historische of monumentale waarde het behouden waard zijn. Graven die op de lijst staan, worden in de toekomst niet geruimd maar blijven behouden en worden onderhouden.

Hoe werkt het?

Bij het bepalen van de criteria en het samenstellen van de lijst zijn wij ondersteund door de Maluku4Maluku (voor graven van KNIL-militairen) en de Historische Kring Wierden (voor overige graven). Wilt u dat het verhaal achter het graf wordt vastgelegd? Dan kunt u terecht bij één van deze twee stichtingen.

Aanmelden

U kunt als rechthebbende of als familielid een graf aanmelden bij de gemeente. Dat doet u via het formulier via onderstaande button.

Graf aanmelden

Criteria

Wie komen er in aanmerking voor de lijst?

De lijst wordt samengesteld door maatschappelijke organisaties. Dit gebeurt aan de hand van criteria, die zijn opgenomen in het toetsingsdocument. Dat is onderaan deze pagina bij 'Documenten' te downloaden.

Mijn familielid is een veteraan. Kan het graf behouden blijven?

Als u aantoonbaar bewijs heeft dat uw familielid een veteraan is dan kan het graf bij ons bijgeschreven worden op de lijst van beschermwaardige graven. Die lijst wordt geraadpleegd voordat de gemeente graven gaat ruimen.

Mijn familielid is van Molukse afkomst. Kan het graf behouden blijven?

Als uw familielid KNIL-militair is geweest dan is hij (of zij) waarschijnlijk ook veteraan en dan kan het graf op de lijst bijgeschreven worden. Het maakt niet uit of de partner ook in het graf begraven is.

Grafrechten/graf verlengen

Moet ik grafrechten betalen?

Als de grafrechten van een graf verlopen, krijgt de rechthebbende de kans om de rechten te verlengen. Als u dat doet, betaalt u opnieuw grafrechten voor een bepaalde periode. Kiest u ervoor om de rechten niet te verlengen? Dan hoeft u geen grafrechten meer te betalen en wordt de gemeente 'eigenaar' van het graf. Alleen als het graf op de lijst met beschermwaardige graven staat, zorgt de gemeente dat het graf onderhouden wordt en zal het graf niet geruimd worden.

Het graf staat op de lijst van beschermwaardige graven. Wat gebeurt er dan?

Kiest u ervoor om de grafrechten van een graf niet te verlengen? En staat het graf op de lijst met beschermwaardige graven? Dan blijft het monument gehandhaafd en wordt er voorlopig niet geruimd. Een garantie is er echter niet. Uiteraard wordt de lijst opgesteld met de intentie om bijzondere graven te behouden, maar het op de lijst staan geeft geen eeuwigdurende garantie of recht.

Het graf staat niet op de lijst van beschermwaardige graven. Wat gebeurt er dan?

Kiest u ervoor om de grafrechten van een graf niet te verlengen? En staat het graf NIET op de lijst met beschermwaardige graven? Dan wordt het monument op korte termijn verwijderd. Uiteindelijk kán het graf ook geruimd worden: de overblijfselen worden dan in een verzamelgraf herbegraven. Voorlopig zal dat in de gemeente Wierden echter niet gebeuren.

Ik heb het advies gekregen om de grafrechten niet te verlengen. Wat moet ik doen?

Wij kunnen u hierin niet adviseren. Het is een persoonlijke afweging. Komt u nog regelmatig bij het graf, onderhoudt u het graf nog zelf? Wat is uw emotionele band met het graf? Dat zijn vragen die u kunnen helpen om te bepalen of u het grafrecht wilt verlengen. Als u het grafrecht niet verlengt, heeft u geen kosten meer voor het graf, maar het betekent ook dat de gemeente bepaalt wat er met het graf gebeurt.

Onderhoud

Hoe wordt het graf onderhouden als het op de lijst staat ?

Als het graf op de lijst staat dan blijft het graf intact en wordt het naar eigen inzicht van de gemeente onderhouden. De gemeente heeft weinig financiële middelen om het graf te onderhouden. Daarom is contact gezocht met stichtingen en verenigingen om met vrijwilligers de beschermwaardige graven te gaan onderhouden. Hoe het onderhoud er precies uit komt te zien, kunnen we nu nog niet zeggen.