Wat is het?

Wilt u weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat? Dan kunt u dit bekijken in het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

Hoe werkt het?

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Mag er worden gebouwd of verbouwd?
  • Mogen bedrijven zich hier vestigen?
  • Hoe mag een stuk grond worden gebruikt?
  • Mogen er wegen worden aangelegd?

Rechtsbescherming

Een bestemmingsplan geeft niet alleen aan wat mag en niet mag. Het is er ook om u te be­schermen. Als de bestemming dat niet toe laat, mag bijvoorbeeld een bedrijf zich niet zo­maar naast uw woning vestigen.

Een bestemmingsplan is bindend: er staat wat mag en niet mag. Niet alleen u bent daaraan ge­bonden, maar bijna altijd ook de gemeente. Hierdoor weet u waar u aan toe bent. Burge­meester en wethouders of de gemeenteraad mogen daarom niet zomaar van een bestem­mingsplan afwijken. 

Zienswijze indienen

Als een bepaalde activi­teiten of bebouwing niet toegestaan zijn, kan besloten worden om het bestemmingsplan te herzien of te wijzigen. Ook kan de gemeente afwijken van het bestemmingsplan. Is de gemeente van plan het bestemmingsplan te herzien of van het bestemmingsplan af te wijken, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen een zienswijze in te dienen. Onderaan deze pagina leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.

Wat moet ik doen?

Bekijk bestemmingsplannen via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of op het gemeentehuis.

Extra informatie

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • 1 of meer kaarten van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden
  • een toelichting waarin het bestemmingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen

Zienswijze indienen

Is de gemeente van plan het bestemmingsplan te herzien of van het bestemmingsplan af te wijken, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen een zienswijze in te dienen. Dit kunt u doen door middel van een online formulier. Deze kunt u invullen via onderstaande button.

Zienswijze indienen