Wat is het?

De eikenprocessierups kan in de zomer in eikenbomen zitten. De rups heeft brandharen die jeuk, bultjes en oogklachten kunnen geven. De rups zorgt dus voor overlast, daarom bestrijdt de gemeente de rups preventief en curatief.

Hoe werkt het?

Door warm voorjaarsweer, de veelheid aan eiken en het gebrek aan natuurlijke vijanden heeft de eikenprocessierups zich de afgelopen jaren flink kunnen uitbreiden. Om overlast te beperken bestrijdt de gemeente de rups met een biologisch bestrijdingsmiddel. Meestal rond de maand mei worden de eiken bespoten met een middel dat alleen schadelijk is voor de rupsen. 

In de periode dat de rups actief is bestrijden we ook door nesten weg te zuigen. Dit doen we op basis van prioriteit: nesten op drukke plekken en op plekken waar kinderen spelen worden het eerst verwijdert. Ook zetten we in op meer biodiversiteit: we zaaien zadenmengsels in en hebben al veel vogelhuisjes voor koolmeesjes uitgegeven. Zo krijgen natuurlijke vijanden van de rups, zoals vogels, wespen en kevers, meer ruimte om te leven. 

Eikenprocessierups melden

Op via onderstaande button kunt u op een overzichtskaart zien in welke gebieden er meldingen zijn gedaan van eikenprocessierups nesten. Ziet u zelf een nest? Meld dit dan via bouwenenwonen@wierden.nl onder vermelding van de locatie (straatnaam, of plek zo specifiek mogelijk) of door te bellen naar 0546 - 58 08 38. Meldingen worden zo snel mogelijk verwerkt en opgenomen in onderstaande overzicht.

Overzichtskaart eikenprocessierups

Wat moet ik doen bij een nest op eigen terrein?

We raden u af om de rups zelf te bestrijden. Huur daarvoor een professioneel bedrijf in. Wij branden geen nesten weg en raden u ook af om deze manier van bestrijden toe te passen. Bij het wegbranden kunnen er alsnog niet of deels verbrande haartjes van de rupsen verspreid worden. Dit is risicovol voor de bestrijders zelf, maar ook voor mensen en dieren in de omgeving.

Wat moet ik doen bij klachten?

Een volledig overzicht over het voorkomen, herkennen en behandelen van klachten ontstaan door de eikenprocessierups vindt u op de website van GGD Twente(externe link).

Meer informatie

Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op www.ggdtwente.nl(externe link)www.processierups.nu(externe link) en www.rupsen.info(externe link). U kunt ook contact opnemen met de afdeling Milieu en Gezondheid van GGD Twente via 0900 - 277 77 77 of milieuengezondheid@ggdtwente.nl.