Wat is het?

Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

Hoe werkt het?

Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

U hebt een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

 • een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start)
 • een lening om te investeren in uw bedrijf
 • een lagere WW-uitkering óf 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering

Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
 • een lening om te investeren in uw bedrijf
 • een bedrag dat u niet hoeft terug te betalen

U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen

U bent geboren vóór 1960 en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
 • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen)

Wat moet ik doen?

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

De gemeente Wierden heeft de volledige uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) opgedragen aan het ROZ. De uitbetaling van de eventueel door het ROZ toegekende leningen en maandelijkse uitkeringen voor levensonderhoud worden in opdracht van de gemeente Wierden verzorgd door het ROZ.

Waar kunt u Bbz en Ioaz aanvragen?

Aanvragen in het kader van de Bbz en de Ioaz moeten worden ingediend bij het ROZ. Wilt u een beroep doen op één van deze regelingen? Neem dan contact op met het ROZ.

ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen)
p/a Ondernemerscentrum H164
Enschedesestraat 164
7552 CL Hengelo

Telefoon: 074-2415100
E-mail: info@rozgroep.nl
Website: www.rozgroep.nl(externe link)

Voorwaarden

 • U bent Nederlander of woont in Nederland met een geldige vergunning;
 • U bent 18 jaar en ouder;
 • U heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
 • U heeft een bedrijf of bent van plan een bedrijf te starten.

Als u al een bedrijf hebt:

 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf;
 • Uw bedrijf is volgens de wettelijke eisen gevestigd;
 • U bent wettelijk ondernemer met zeggenschap;
 • U loopt financieel risico met uw bedrijf.

Als u een bedrijf wilt starten:

 • U gaat minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werken;
 • U heeft een inkomen op bijstandsniveau of gaat dat binnenkort krijgen en u bent werkloos of dreigt werkloos te worden.

Wat heb ik nodig?

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken
 • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
 • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten)

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

 • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
 • de laatste aangifte Inkomstenbelasting
 • een prognose voor de komende jaren
 • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken
 • een overzicht van debiteuren en crediteuren

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte (IOAZ)

De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) is bedoeld voor ondernemers van 55 jaar of ouder die door omstandigheden genoodzaakt zijn hun bedrijf of zelfstandig beroep te beëindigen. 

Ook de zelfstandigenregeling Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) wordt uitgevoerd door het ROZ. De uitbetaling van de eventueel door het ROZ toegekende maandelijkse uitkeringen voor levensonderhoud worden verzorgd door de gemeente Wierden.