Wat is het?

Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf. Of u kunt een beroep doen op de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) is bedoeld voor ondernemers van 55 jaar of ouder die door omstandigheden genoodzaakt zijn hun bedrijf of zelfstandig beroep te beëindigen. 

Waar kunt u Bbz en Ioaz aanvragen?

Aanvragen in het kader van de Bbz en de Ioaz moeten worden ingediend bij het ROZ. Wilt u een beroep doen op één van deze regelingen of wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met het ROZ.

ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen)
p/a Ondernemerscentrum H164
Enschedesestraat 164
7552 CL Hengelo

Telefoon: 074-2415100
E-mail: info@rozgroep.nl
Website: www.rozgroep.nl(externe link)

Overige diensten ROZ

Zowel startende als bestaande ondernemers kunnen met al hun vragen bij het ROZ terecht. Het ROZ is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor de bevordering van ondernemerschap. Naast financiële mogelijkheden als het Bbz en gespecialiseerde schuldhulpverlening, geven zij advies en bieden begeleiding en coaching aan. Ook heeft het ROZ een uitgebreid trainingsaanbod.

Het ROZ beschikt over een breed inzetbaar team van deskundige en betrokken adviseurs. Zij wijzen de weg naar mogelijkheden en lossen samen met de ondernemer problemen op. Ondernemers worden meestal bezocht op het bedrijf, starters komen veelal op één van de ROZ-locaties voor een gesprek.

Meer informatie over ROZ vindt u op www.rozgroep.nl(externe link).