Bijzondere bijstand

Wat is bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. 

Dit zijn kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen. Deze noodzakelijke kosten vloeien voort uit een bijzondere omstandigheid die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt van een voorliggende voorziening (bijvoorbeeld van de zorgverzekering).
Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Zo voorkomt u vervelende situaties zoals afwijzing door de gemeente.

Online aanvragen

Bijzondere bijstand aanvragen kan gemakkelijk en snel online, via onderstaande button. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

DigiDBijzondere bijstand aanvragen

Lukt online aanvragen niet? U kunt hiervoor hulp krijgen bij de Informatiepunt Digitale Overheid Bibliotheek Wierden, Pouliestraat 2, 7642 EB Wierden.

Bewijsstukken aanleveren

U moet kunnen bewijzen dat u kosten heeft gemaakt. Dat betekent dat u zo veel mogelijk originele rekeningen moet inleveren.

Eigen verantwoordelijkheid

Wij gaan er vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zoveel als mogelijk probeert om bijzondere kosten te voorkomen. Bij het al dan niet toekennen van bijzondere bijstand wordt altijd beoordeeld of en in hoeverre de kosten voorkomen hadden kunnen worden. Ook wordt beoordeeld of er sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan niet voorkomen had kunnen worden dat er bijzondere kosten worden gemaakt (er is bijvoorbeeld een geldige reden om niet verzekerd te zijn bij Menzis GarantVerzorgd).

Hoe werkt het?

De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt. Dat doet de gemeente aan de hand van de volgende vragen:

  • Gaat u de kosten echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk?
  • Vloeien de kosten voort uit een bijzondere omstandigheden?
  • Kunt u de kosten niet (helemaal) zelf betalen, bijvoorbeeld uit bijstand of individuele inkomenstoeslag?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Hoeveel bijzondere bijstand kan ik krijgen?

Dat hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Maatwerk

Bijzondere bijstand is altijd maatwerk. Als u bijzondere bijstand aanvraagt, kijken wij naar uw omstandigheden en ook naar de financiële mogelijkheden van u en van uw gezin. Daarbij houden wij rekening met het inkomen en met het eigen vermogen van uw gezin. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de bijzondere bijstand.

Tot het drempelbedrag geen bijzondere bijstand

De gemeente Wierden hanteert een drempelbedrag € 100,00 per jaar. Heeft u meerdere kleine bedragen aan noodzakelijke kosten? Dan kunt u deze bij elkaar optellen.

  • Is het totaal meer dan het drempelbedrag? Dan wordt het totale bedrag voor vergoeding in aanmerking genomen.
  • Zijn de totale kosten lager dan het drempelbedrag? Dan krijgt u hiervoor geen bijzondere bijstand.

Let op

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.