Wat is bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten. 

Dit zijn kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Anders kan de gemeente uw aanvraag afwijzen.

Online aanvragen

Bijzondere bijstand aanvragen kan gemakkelijk en snel online, via onderstaande button. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

DigiD linkBijzondere bijstand aanvragen

Lukt online aanvragen niet? Neem dan contact op met het Zorgloket. Dat kan via: zorgloket@wierden.nl of 0546 - 58 09 90.

Bewijsstukken aanleveren

U moet kunnen bewijzen dat u kosten heeft gemaakt. Dat betekent dat u zo veel mogelijk originele rekeningen moet inleveren.

Eigen verantwoordelijkheid

Wij gaan er vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zoveel als mogelijk probeert om bijzondere kosten te voorkomen. Bij het al dan niet toekennen van bijzondere bijstand wordt altijd beoordeeld of en in hoeverre de kosten voorkomen hadden kunnen worden. Ook wordt beoordeeld of er sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan niet voorkomen had kunnen worden dat er bijzondere kosten worden gemaakt (er is bijvoorbeeld een geldige reden om niet verzekerd te zijn bij Menzis GarantVerzorgd).

Zorg dat u voldoende verzekerd bent tegen ziektekosten

Wij gaan er vanuit dat u zich goed heeft verzekerd tegen ziektekosten. Daarbij hoort in ieder geval de goedkoopste aanvullende verzekering. Als u weinig geld hebt kunt u met korting een collectieve zorgverzekering voor minima afsluiten bij Menzis. Deze verzekering heet Menzis GarantVerzorgd.

  • Kunt u deelnemen aan de Menzis GarantVerzorgd, maar kiest u voor een andere verzekering? De verlening van de bijzondere bijstand wordt dan wel afgestemd op de vergoedingsmogelijkheden bij de Menzis GarantVerzorgd.
  • Heeft u voor uw basisverzekering gekozen voor een hoog eigen risico, zodat u minder premie hoeft te betalen? Ook dan wordt het bespaarde bedrag afgetrokken van de berekende bijzondere bijstand.
  • Bij de Menzis GarantVerzorgd hoeft u het verplicht eigen risico en bepaalde eigen bijdragen niet te betalen. Hiervoor krijgt u dan ook geen bijzondere bijstand.

Hoe werkt het?

De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt. Dat doet de gemeente aan de hand van de volgende vragen:

  • Gaat u de kosten echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk, bijvoorbeeld om medische redenen?
  • Kunt u de kosten niet (helemaal) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Hoeveel bijzondere bijstand kan ik krijgen?

Dat hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Kan ik een lening krijgen?

Voor bepaalde kosten kunt u een lening krijgen bij de Gemeentelijke Kredietbank. Bijvoorbeeld voor spullen die lang mee gaan, zoals bedden en vloerbedekking. Krijgt u daar geen lening? Dan kan de gemeente u een lening geven.

Maatwerk

Bijzondere bijstand is altijd maatwerk. Als u bijzondere bijstand aanvraagt, kijken wij naar uw omstandigheden en ook naar de financiële mogelijkheden van u en van uw gezin. Daarbij houden wij rekening met het inkomen en met het eigen vermogen van uw gezin. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de bijzondere bijstand.

Tot het drempelbedrag geen bijzondere bijstand

De gemeente Wierden hanteert een drempelbedrag € 100,00 per jaar. Heeft u meerdere kleine bedragen aan noodzakelijke kosten? Dan kunt u deze bij elkaar optellen.

  • Is het totaal meer dan het drempelbedrag? Dan wordt het totale bedrag voor vergoeding in aanmerking genomen.
  • Zijn de totale kosten lager dan het drempelbedrag? Dan krijgt u hiervoor geen bijzondere bijstand.

Extra informatie

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Let op: Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.