Wat is het?

Als u geen vast woonadres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Zo blijft u bereikbaar voor officiële instanties. Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. U vraagt dit briefadres aan bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt. De hoofdbewoner van het opgegeven briefadres moet hiervoor schriftelijk toestemming geven. 

Wat moet ik doen?

  • U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt. In Wierden kan dit door het aanvraagformulier onder het kopje 'Documenten' in te vullen.
  • Vul het aanvraagformulier volledig in. De hoofdbewoner van het briefadres moet op het aanvraagformulier toestemming geven. 
  • Beide personen, de aanvrager en de hoofdbewoner van het briefadres, ondertekenen het formulier.
  • Van beide personen, de aanvrager en de hoofdbewoner van het briefadres, moet een kopie van het legitimatiebewijs worden bijgevoegd.
  • U verstuurd het formulier inclusief bijlagen naar: Gemeente Wierden, afdeling Burgerzaken, Antwoordnummer 17, 7620 VP Wierden.