Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

De BOA van de gemeente Wierden is Jos Karels. U herkent hem aan zijn gele auto en blauwe uniform. Als buitengewoon opsporingsambtenaar rijdt hij veel door onze gemeente. Jos Karels is niet de enige BOA die u tegen kunt komen in onze gemeente. Ook de BOA’s van de gemeenten Twenterand en Rijssen-Holten zijn bevoegd om in onze gemeente op te treden.

Wat doet een BOA?

Een BOA houdt toezicht op de orde en veiligheid. Hij controleert of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan. Hij spreekt mensen aan, maar hij mag ook verdachten aanhouden en boetes uitschrijven.

Onze BOA controleert onder andere op:

  • Fout parkeren
  • Illegaal vuur stoken
  • Vernielingen
  • Overlast (door dieren of mensen)
  • Illegaal vissen
  • Zwerfafval en zwerffietsen
  • Illegaal dempen van een sloot
  • Illegaal kappen van bomen

Onze BOA controleert ook horeca-bedrijven en is aanwezig bij evenementen. Soms geeft hij voorlichting op scholen.

Wat te doen bij overlast?

Heeft u overlast, bijvoorbeeld van uw buren? Probeer het dan eerst rustig uit te praten. Lukt dat niet, dan kunt u de politie of onze BOA inschakelen.

Melding doen van een overtreding

Ziet u een situatie waar onze BOA zou kunnen of moeten optreden? Neem dan contact op met het loket Bouwen en wonen (tel: 0546 - 58 08 38, mail: bouwenenwonen@wierden.nl). Zij geven uw melding door aan de BOA. Uiteraard kunt u de BOA ook aanspreken als u hem tegenkomt