Een veilige woonomgeving is wat we allemaal willen. Daar kunt u als inwoner uw steentje aan bijdragen. Wellicht dat u er in uw buurt verdachte zaken plaatsvinden, waar u ook graag uw buurt op wil attenderen. Dan kunt u meedoen aan een van de Buurt-WhatsApp-groepen in onze gemeente. Vraag uw (nieuwe) buren of er een Buurt-WhatsApp-groep in uw buurt is!

Wat is een Buurt WhatsApp-groep?

Een Buurt WhatsApp-groep is een app, waarin mensen elkaar onderling berichten kunnen sturen. Iemand in uw buurt of wijk is beheerder van de Buurt WhatsApp-groep. Deze persoon kan mensen toevoegen of verwijderen van de app. Iedereen in deze app kan de berichten lezen als er opvallende zaken in de buurt of in de wijk gebeuren. Een Buurt WhatsApp-groep kan helpen om uw buurt of wijk veiliger te maken.

SAAR-methode

In Buurt WhatsApp-groepen werken we met de SAAR-methode. In verdachte situaties volgen we de volgende stappen:

S = Signaleer
A = Alarmeer 1-1-2
A = App om de verdachte situatie bekend te maken bij anderen.
R = Reageer. 

Doe dit door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we de plannen van de mogelijke inbreker verstoren. Doe dit alleen als u zich veilig voelt. U kunt bijvoorbeeld vragen of hij/zij naar iemand op zoek is of laat merken dat hij gezien is. Daarnaast kunt u met meerder personen uit de WhatsApp-groep naar buiten gaan in plaats van alleen.

Hoe werkt het?

Spelregels Buurt WhatsApp-groep

Aan deelname van een WhatsApp-groep zijn spelregels verbonden. Deze vindt u hieronder:

  1. Deelnemers aan de Buurt WhatsApp-groep zijn ouder dan 18 jaar.
  2. U woont in de wijk waar de Buurt WhatsApp-groep is opgericht.
  3. Een Buurt WhatsApp-groep is opgezet door inwoners en is bedoeld om elkaar te informeren over verdachte situaties. De politie komt alleen in actie als 112 is gebeld.
  4. Volg de SAAR-methode bij het zien van een verdachte situatie:
  5. Laat door een Whatsapp-bericht in de groep weten dat 112 gebeld is. Zo voorkomt u dat iedereen 112 belt.
  6. Let op uw taalgebruik in de app, dus niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
  7. Overtreedt zelf geen regels of wetten.
  8. Het sturen van foto’s van iemand die verdacht is mag alleen als het iets toevoegt aan de melding die je doet. Denk er aan dat u kenmerken van een dader, zoals geslacht, huidskleur en lengte ook goed kunt beschrijven. Bij het beschrijven van het voertuig kunt u denken aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
  9. Deze Buurt WhatsApp-groep is alleen bedoeld waar het voor bedoeld is en niet voor eigen contact- en privéberichten.