De gemeente Wierden hecht grote waarde aan een onafhankelijke beoordeling van uw bezwaar. Daarom is er een externe, onafhankelijke commissie bezwaarschriften ingesteld. De commissie behandelt bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten die de gemeenteraad, het college of de burgemeester heeft genomen. Deze commissie geeft het bestuursorgaan advies over het ingediende bezwaarschrift.

De commissie bezwaarschriften van de gemeente Wierden bestaat uit twee kamers:

  • de Algemene kamer
  • de Sociale kamer

Algemene kamer

De algemene kamer adviseert over de bezwaarschriften op het gebied van het omgevingsrecht, verkeer, subsidies en algemeen juridische zaken. De algemene kamer bestaan uit de volgende personen:

  • Dirk de Boer (voorzitter)
  • Laurent van der Tol (lid)
  • Robert Habing (lid)
  • Remco Oosterhof (lid)

Hoorzitting

Om goed advies te kunnen geven, houdt de commissie meestal een hoorzitting. Tijdens een hoorzitting mogen bezwaarmaker(s), belanghebbenden en het bestuursorgaan hun mening geven. Een hoorzitting duurt meestal ongeveer een half uur.

De hoorzitting van de algemene kamer is openbaar en vindt plaats op een woensdagavond. Als u een hoorzitting wilt bijwonen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie.

Agenda

Hier verschijnt de agenda wanneer er een hoorzitting plaats vindt. 

Sociale kamer

De sociale kamer adviseert over de bezwaarschriften op het gebied van sociale zaken, onderwijs en subsidies. De sociale kamer bestaat uit de volgende personen:

  • Veronie Nijensteen (voorzitter)
  • Sjoerdtje Boonstra (lid)
  • Erik Nieboer (lid)
  • Nick Arends (lid)

Hoorzitting

Om goed advies te kunnen geven, houdt de commissie meestal een hoorzitting. Tijdens een hoorzitting mogen bezwaarmaker(s), belanghebbenden en het bestuursorgaan hun mening geven. Een hoorzitting duurt meestal ongeveer een half uur. De hoorzitting van de sociale kamer vindt plaats op een woensdagmiddag.

Deze hoorzitting is niet openbaar, omdat deze gaan over privacygevoelige onderwerpen, zoals zorg en uitkeringen. Bij deze zitting zullen alleen de betrokken partijen worden toegelaten.

Agenda

Hier verschijnt de agenda wanneer er een hoorzitting plaats vindt. 

Advies

Nadat de commissie bezwaarschriften advies heeft uitgebracht, zal het bestuursorgaan een beslissing op het bezwaar nemen. Het bestuursorgaan kan het advies van de commissie volgen, maar kan hier ook gemotiveerd van afwijken.

Secretariaat

De commissie bezwaarschriften wordt ondersteund door een secretaris, Marjolein Stevens.