Dit is alleen van toepassing als er een nieuwe taakstelling komt vanuit het Rijk.

Begin mei hebben we een nieuwsbrief over de stand van zaken opvang vluchtelingen en Oekraïners geplaatst. In deze nieuwsbrief stonden we stil bij de vraag of we een nieuwe taakstelling voor de opvang van Oekraïense ontheemden afwachten of hier op voorsorteren. We hebben aangegeven nieuwe taakstellingen rustig af te wachten. Wel willen we ons oriënteren op mogelijke nieuwe locaties zodat we voorbereid zijn als er een nieuwe taakstelling komt.  

Voorheen richtten we ons vooral op locaties die eigendom zijn van de gemeente Wierden. Dat kwam door de urgentie om opvangplekken te creëren. Nu er van urgentie geen sprake is, kunnen dit ook gebouwen/gronden zijn die geen eigendom van de gemeente zijn, maar in het bezit zijn van een ondernemer of inwoner. Daarom doen we een uitvraag aan onze inwoners naar mogelijke geschikte gronden of gebouwen. We hebben criteria opgesteld waaraan mogelijke locaties (gronden/gebouwen) moeten voldoen. Deze staan hieronder. De uitvraag heeft alleen betrekking op mogelijke nieuwe locaties voor de opvang van Oekraïense ontheemden (dus niet voor asielzoekers) voor de opvang van 20 tot maximaal 30 Oekraïense ontheemden per locatie.

Criteria gronden/terrein

 • De locatie moet in de buurt van winkels en overige openbare voorzieningen gelegen zijn
 • De gronden/het terrein moet zich bevinden in de nabijheid van nutsvoorzieningen (water, riool, elektra)
 • De locatie moet goed bereikbaar zijn voor het inrichten van het terrein
 • De minimale oppervlakte van de gronden/het terrein moet 1000 m2 zijn

Criteria bestaande gebouwen

 • De locatie moet in de buurt van winkels en overige openbare voorzieningen gelegen zijn
 • Er moet voldoende ruimte zijn voor minimaal 10 slaapkamers, geschikt voor plaatsing van een tweepersoonsbed of twee losse bedden
 • Er moeten voldoende sanitaire voorzieningen, gescheiden voor mannen en vrouwen, aanwezig zijn of de mogelijkheid om deze eenvoudig aan te brengen
 • Er moet een passende keukenvoorziening zijn of voldoende mogelijkheid zijn om deze gemakkelijk aan te brengen
 • Er moet een gezamenlijke woonkamer aanwezig zijn of gerealiseerd kunnen worden
 • Er moet een buitenterrein aanwezig zijn voor vrijetijdsbesteding
 • Er moeten wettelijke brandscheidingen aanwezig te zijn of de mogelijkheid deze aan te brengen
 • Er moet een melding brandveilig gebruik worden gedaan waarbij aan de bijhorende wet- en regelgeving moet worden voldaan
 • Het gebruik van het pand moet worden getoetst aan de overige eisen van brandveilig gebruik

Aanmeldingsformulier

Beschikt u mogelijk over een geschikte locatie of heeft u een idee voor een geschikte locatie voor de opvang van Oekraïense ontheemden? Vul dan het online aanmeldingsformulier via de button hieronder in. Dit formulier kunt u tot 1 augustus 2023  invullen. Wij nemen op basis van het ingevulde formulier telefonisch contact met u op.

Aanmeldformulier mogelijke locaties

Inventarisatie

We inventariseren de ingekomen aanvraagformulieren en toetsen deze aan de gestelde criteria. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kijken we of een verdere selectie noodzakelijk is en voor welke locatie(s) een aanvullend locatieonderzoek wordt uitgevoerd. Dat aanvullend locatieonderzoek zal duidelijkheid geven of de locatie geschikt is om Oekraïense ontheemden te kunnen opvangen. Blijkt uit een locatieonderzoek dat de locatie geschikt is, dan kan die locatie mogelijk in de toekomst worden ingezet voor de opvang van Oekraïense ontheemden als we vanuit het Rijk nieuwe taakstellingen krijgen.

Let op!

De uitvraag wordt alleen gedaan voor mogelijke nieuwe locaties, mochten er nieuwe taakstellingen volgen voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het indienen van uw aanvraagformulier/ingediende locaties voor gronden en gebouwen.