Aan de noordkant van Enter wordt de wijk De Berghorst verder uitgebreid met 118 woningen, de zogeheten fase 2. Er is ruimte voor verschillende woningtypes, waardoor er een diverse woonwijk ontstaat waar iedereen zich thuis kan voelen. Door de gemeente Wierden worden er in deze tweede fase 14 kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven.

Op 13 april vond de loting plaats voor de 14 gemeentelijke kavels op nieuwbouwplan De Berghorst fase 2 in Enter. De overgebleven kavels zijn beschikbaar voor de vrije verkoop.

Versie in groot formaat onderaan deze pagina te downloaden in PDF.

Bouwkavels

De blauw gearceerde kavels betreffen de gemeentelijke kavels (nr. 90 t/m 103). De plattegrond van het gebied is onderaan deze pagina bij het kopje 'Documenten' in groot formaat te downloaden. De nummers op de kaveltekening verwijzen naar de kavellijst. Hierin vindt u types, oppervlaktes en de prijzen van de kavels. Genoemde prijzen zijn vrij op naam, inclusief BTW en overdrachtskosten (o.a. notariële kosten en kadastraal recht).

In onderstaande tabel staan de beschikbare kavels.

Vrije verkoop fase

Zoals in de voorwaarden staat beschreven worden overige kavels volgens het principe ‘ wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ verkocht. Inschrijving vindt schriftelijk plaats door uw interesse kenbaar te maken via een mail naar bouwenenwonen@wierden.nl. Vermeld in de mail onderstaande gegevens:

  • Het kavelnummer van de kavel van uw voorkeur
  • Uw NAW-gegevens
  • Uw contactgegevens

Bepalend voor de volgorde is de datum en het tijdstip van inschrijving. Inschrijver(s) krijgen een optie verstrekt. Hij/zij moet(en) zich hierbij legitimeren. Per kandidaat-koper is slechts één optie mogelijk.

Kavellijst

Kavel

Type

Breedte in m.*

Diepte in m.*

Oppervlakte in m²*

Prijs incl. btw*

90

Vrijstaand

14

31

439

€ 188.600

Optie

91

Vrijstaand

15

30

466

€ 200.200

Optie

92

Vrijstaand

17

27

466

€ 200.200

Beschikbaar

93

Vrijstaand

16

36

580

€ 249.100

Optie

94

Vrijstaand

17

37

622

€ 263.400

Optie

95

Vrijstaand

14

37

521

€ 223.800

Optie

96

Vrijstaand

15

38

566

€ 246.500

Beschikbaar

 97

Vrijstaand

20

gem. 26

604

€ 258.300

Optie

98

Vrijstaand

15

31

484

€ 213.800

Optie

99

Vrijstaand

15

30

454

€ 200.500

Optie

100

Vrijstaand

15

29

439

€ 193.900

Optie

101

Vrijstaand

15

29

440

€ 194.300

Optie

102

Vrijstaand

17

28

497

€ 219.500

Optie

103

Vrijstaand

21

22

469

€ 207.100

Optie

*Genoemde maten zijn gemiddeld en oppervlaktes zijn circa.
*Genoemde prijzen zijn vrij op naam, inclusief BTW en overdrachtskosten (o.a. notariële kosten en kadastraal recht).

Verkoopproces

Bouwkavels worden toegewezen door middel van loting. U kunt zich hiervoor inschrijven via het inschrijfformulier, te vinden onder het kopje 'Inschrijven' op deze webpagina.

De loting vind fysiek plaats en is alleen toegankelijk voor diegenen die zich hebben ingeschreven. De loting vindt plaats in aanwezigheid van een notaris of vertegenwoordiger van de gemeente. De uitgiftevoorwaarden en het lotingsreglement zijn te vinden in de brochure.

Optie

Het kopen van een kavel voor een nieuwe woning is geen kleinigheid. Om een goede beslissing te kunnen nemen is tijd nodig. Daarom verstrekt de gemeente u na toewijzing van een kavel een optie op de kavel voor een periode van 3 maanden.

Deze optie is gratis en geeft u de tijd om te onderzoeken welke woning u kunt bouwen. U kunt de optie daarna nog één keer verlengen met 3 maanden tegen een vergoeding van € 500,-. Zo kunt u 6 maanden de tijd nemen om alles te regelen. Als u de kavel koopt, krijgt u het optiegeld terug. Het optiegeld wordt dan verrekend bij de betaling van de koopsom bij de notaris.

Koopovereenkomst

Na het verstrijken van de optieperiode moet u beslissen of u de kavel wilt kopen. Als u de kavel wilt kopen, sluit u met de gemeente een koopovereenkomst. Zodra de koopovereenkomst gesloten is, zal de eigendomsoverdracht bij de notaris binnen 4 maanden moeten plaatsvinden. Als deze termijn niet kan worden gehaald, is eenmalig uitstel mogelijk voor een maximale periode van 2 maanden. Voor de termijn van uitstel is de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

Verkoopvoorwaarden

Hieronder worden een aantal belangrijke voorwaarden genoemd. De volledige voorwaarden rondom inschrijving, loting, de reservelijst, vervolgfase na loting, optieregeling, aankoop bouwkavel en eventueel bibob-onderzoek vindt u in de brochure. Het is belangrijk dat u deze goed doorneemt voor u inschrijft.

Bouwplicht

Als u een kavel koopt, wordt van u verwacht dat u binnen één jaar over gaat tot de bouw van een woning en binnen 2 jaar de bouw afrond.

Zelfbewoningsplicht/ anti-speculatiebeding

U bent verplicht de te bouwen woning zelf te gaan bewonen voor een periode van minimaal 5 jaar. U mag de woning binnen deze termijn niet verkopen of verhuren aan anderen. Mocht deze regel worden overtreden, dan dient een boete te worden betaald van 10% van de koopsom van de grond. In uitzonderingssituaties dient toestemming te worden gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders.

Bijkomende kosten

Houdt u ook rekening met bijkomende kosten? Naast de koopsom voor de bouwkavel, zijn er ook andere kosten waar u rekening mee moet houden. Denk aan:

  • notariële kosten en kadastraal recht
  • afsluitkosten voor de hypotheek
  • architect / bouw-begeleiding
  • leges voor de omgevingsvergunning
  • aansluitkosten nuts-voorzieningen
  • aanleg tuin en bestrating

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Laat u goed informeren door bijvoorbeeld een architect, aannemer of bouwbegeleider over wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van een woning!

Bouwmogelijkheden

Bij het ontwerp van uw woning moet u rekening houden met de geldende regels en eisen. Deze regels en eisen worden getoetst bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Voor de uitstraling van de woning zijn de regels en eisen in het bestemmingsplan(externe link) en het beeldkwaliteitsplan het belangrijkst. Daarnaast zijn er aanvullende regels waar u aan moet voldoen. Uw architect en/of aannemer zal hier in het ontwerp van uw woning rekening mee moeten houden.

Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met loket Bouwen en Wonen, via 0546 - 58 08 38 of bouwenenwonen@wierden.nl.

Huurwoning

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de gemeente Wierden? Bekijk het gevarieerde woningaanbod bij woningcorporaties, waaronder Reggewoon op www.woninghuren.nl(externe link)

Tip: Jongeren kunnen zich bij Reggewoon(externe link) inschrijven voor een huurwoning zodra zij 18 jaar zijn.