De Berghorst fase 2

Aan de noordkant van Enter wordt de wijk De Berghorst verder uitgebreid met 118 woningen, de zogeheten fase 2. Er is ruimte voor verschillende woningtypes, waardoor er een diverse woonwijk ontstaat waar iedereen zich thuis kan voelen. Door de gemeente Wierden worden er in deze tweede fase 14 kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven.

Op 13 april vond de loting plaats voor de 14 gemeentelijke kavels op nieuwbouwplan De Berghorst fase 2 in Enter. De overgebleven kavels zijn beschikbaar voor de vrije verkoop.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws rondom De Berghorst fase 2? Meld je dan via deze link aan voor de nieuwsbrief. De laatste nieuwsbrief lees je hier.

Bouwkavels

De blauw gearceerde kavels betreffen de gemeentelijke kavels (nr. 90 t/m 103). De plattegrond van het gebied is onderaan deze pagina bij het kopje 'Documenten' in groot formaat te downloaden. De nummers op de kaveltekening verwijzen naar de kavellijst in de kolom in het blokje hieronder. Hierin vindt u types, oppervlaktes en de prijzen van de kavels. Genoemde prijzen zijn vrij op naam, inclusief btw en overdrachtskosten (o.a. notariële kosten en kadastraal recht).

In onderstaande tabel staan de beschikbare kavels.

Vrije verkoop fase

Zoals in de voorwaarden staat beschreven worden overige kavels volgens het principe ‘ wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ verkocht. Inschrijving vindt schriftelijk plaats door uw interesse kenbaar te maken via een mail naar bouwenenwonen@wierden.nl. Vermeld in de mail onderstaande gegevens:

  • Het kavelnummer van de kavel van uw voorkeur
  • Uw NAW-gegevens
  • Uw contactgegevens

Bepalend voor de volgorde is de datum en het tijdstip van inschrijving. Inschrijver(s) krijgen een optie verstrekt. Hij/zij moet(en) zich hierbij legitimeren. Per kandidaat-koper is slechts één optie mogelijk.

Kavellijst

KavelTypeBreedte in m.*Diepte in m.*Oppervlakte in m²*Prijs incl. btw* 
90Vrijstaand1431439 Verkocht
91Vrijstaand1530466€ 200.200Optie

92

Vrijstaand

17

27

466

€ 200.200

Beschikbaar

93Vrijstaand1636580 Verkocht
94Vrijstaand1737622 Verkocht
95Vrijstaand1437521 Verkocht
96Vrijstaand1538566 Verkocht
 97Vrijstaand20    gem. 26604 Verkocht
98Vrijstaand1531484 Verkocht
99Vrijstaand1530454€ 200.500Optie
100Vrijstaand1529439€ 193.900Optie
101Vrijstaand1529440€ 194.300Optie
102Vrijstaand1728497 Verkocht
103Vrijstaand2122469€ 207.100Optie

*Genoemde maten zijn gemiddeld en oppervlaktes zijn circa.
*Genoemde prijzen zijn vrij op naam, inclusief btw en overdrachtskosten (o.a. notariële kosten en kadastraal recht).

Optie

Het kopen van een kavel voor een nieuwe woning is geen kleinigheid. Om een goede beslissing te kunnen nemen is tijd nodig. Daarom verstrekt de gemeente u na toewijzing van een kavel een optie op de kavel voor een periode van 3 maanden.

Deze optie is gratis en geeft u de tijd om te onderzoeken welke woning u kunt bouwen. U kunt de optie daarna nog één keer verlengen met 3 maanden tegen een vergoeding van € 500,-. Zo kunt u 6 maanden de tijd nemen om alles te regelen. Als u de kavel koopt, krijgt u het optiegeld terug. Het optiegeld wordt dan verrekend bij de betaling van de koopsom bij de notaris.

Koopovereenkomst

Na het verstrijken van de optieperiode moet u beslissen of u de kavel wilt kopen. Als u de kavel wilt kopen, sluit u met de gemeente een koopovereenkomst. Zodra de koopovereenkomst gesloten is, zal de eigendomsoverdracht bij de notaris binnen 4 maanden moeten plaatsvinden. Als deze termijn niet kan worden gehaald, is eenmalig uitstel mogelijk voor een maximale periode van 2 maanden. Voor de termijn van uitstel is de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

Verkoopvoorwaarden

Hieronder worden een aantal belangrijke voorwaarden genoemd. De volledige voorwaarden rondom inschrijving, loting, de reservelijst, vervolgfase na loting, optieregeling, aankoop bouwkavel en eventueel bibob-onderzoek vindt u in de brochure. Het is belangrijk dat u deze goed doorneemt voor u inschrijft.

Bouwplicht

Als u een kavel koopt, wordt van u verwacht dat u binnen één jaar over gaat tot de bouw van een woning en binnen 2 jaar de bouw afrond.

Zelfbewoningsplicht/ anti-speculatiebeding

U bent verplicht de te bouwen woning zelf te gaan bewonen voor een periode van minimaal 5 jaar. U mag de woning binnen deze termijn niet verkopen of verhuren aan anderen. Mocht deze regel worden overtreden, dan dient een boete te worden betaald van 10% van de koopsom van de grond. In uitzonderingssituaties dient toestemming te worden gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders.

Bijkomende kosten

Houdt u ook rekening met bijkomende kosten? Naast de koopsom voor de bouwkavel, zijn er ook andere kosten waar u rekening mee moet houden. Denk aan:

  • notariële kosten en kadastraal recht
  • afsluitkosten voor de hypotheek
  • architect / bouw-begeleiding
  • leges voor de omgevingsvergunning
  • aansluitkosten nuts-voorzieningen
  • aanleg tuin en bestrating

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Laat u goed informeren door bijvoorbeeld een architect, aannemer of bouwbegeleider over wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van een woning!

Bouwmogelijkheden

Bij het ontwerp van uw woning moet u rekening houden met de geldende regels en eisen. Deze regels en eisen worden getoetst bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Voor de uitstraling van de woning zijn de regels en eisen in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan het belangrijkst. Daarnaast zijn er aanvullende regels waar u aan moet voldoen. Uw architect en/of aannemer zal hier in het ontwerp van uw woning rekening mee moeten houden.

Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met loket Bouwen en Wonen, via 0546 - 58 08 38 of bouwenenwonen@wierden.nl.

Huurwoning

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de gemeente Wierden? Bekijk het gevarieerde woningaanbod bij woningcorporaties, waaronder Reggewoon op www.woninghuren.nl

Tip: Jongeren kunnen zich bij Reggewoon inschrijven voor een huurwoning zodra zij 18 jaar zijn.