In 2018 heeft de gemeente Wierden de ambitie uitgesproken dat in 2050 alle elektriciteit die gebruikt wordt in de gemeente van duurzame oorsprong is, geproduceerd binnen of buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat we elektriciteit bijvoorbeeld opwekken met zonneparken.

De ambitie van de gemeente Wierden sluit aan bij de RES Twente(externe link) en het Klimaatakkoord. Uiteindelijk willen we naar een 100% energie-neutrale gemeente in 2050. Dat betekent dat we ruimte bieden aan grootschalige vormen van duurzame elektriciteitsopwekking om dit doel te bereiken.