Duurzaamheidslening

Wat is het?

Met een duurzaamheidslening kunt u als eigenaar-bewoner uw bestaande woning energiezuiniger maken. Ook kunt u met de lening energie-opwekkende maatregelen financieren, zoals het plaatsen van zonnepanelen en/of de woning gasloos maken. ​​​​​​​

Wat moet u weten over de duurzaamheidslening?

 • De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. Dit is inclusief BTW.  
 • De lening is een lening voor privé gebruik. 
 • Het is een annuïteitenlening. U betaalt de hele looptijd van de lening hetzelfde maandbedrag en er geldt een vast laag rentepercentage.
 • Let op! Geld lenen kost geld

U bent verplicht de ISDE subsidie op de offerte te vermelden. Meer informatie over de rente en voorwaarden vindt u op de website van SVn. Daar kunt u ook uw rente en maandlast berekenen.

Wat zijn de voorwaarden?

Als u in de gemeente Wierden een duurzaamheidslening wilt aanvragen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:  

 • Het betreft een bestaande woning in de gemeente Wierden.
 • Die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en/of participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking in de gemeente Wierden.
 • De aanvrager is een particuliere eigenaar/kleine verhuurder. 
 • Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

Voor welke duurzaamheidsmaatregelen kan de lening worden aangevraagd?

De te realiseren maatregelen hebben betrekking op het verduurzamen, inclusief energiemaatregelen, van de woning met aanhorigheden, zoals hieronder weergegeven;

 • Isolatie van dak, gevel en vloer
 • Isolatieglas
 • Lage temperatuurverwarming
 • Warmte Koude Opslag (WKO)
 • Warmte terugwin-installatie
 • Zonnepanelen en zonneboiler
 • Warmtepomp (hybride)

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)

De gemeente biedt de duurzaamheidslening via het SVn aan. Op de website van SVn leest u meer over de SVn en de duurzaamheidslening.

Hoe werkt het?

 • De gemeente kan uw aanvraag alleen in behandeling nemen voordat u de duurzaamheidsmaatregelen laat uitvoeren.
 • U dient uw aanvraag digitaal in, zie hieronder aanvragen duurzaamheidslening. De aanvraag wordt gebaseerd op de door u bij de aanvraag aangeleverde offerte(s). Let op: u bent verplicht de ISDE subsidie op de offerte te vermelden. 
 • U ontvangt daarna een toewijzings- of afwijzingsbrief.
 • Als u een toewijzingsbrief krijgt kunt u de duurzaamheidslening digitaal aanvragen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).
 • Op de website www.svn.nl/gemeente/wierden dient u na de toewijzingsbrief de aanvraag digitaal in.
 • Kies dan voor het thema ‘Duurzaam maken’ en klik op het digitale aanvraagformulier van de lening. U moet hier de ontvangen toewijzingsbrief van gemeente Wierden bijvoegen.
 • De toewijzing is 8 weken geldig. U moet de duurzaamheidslening daarom binnen 8 weken na ontvangst van de brief aanvragen!
 • SVn voert o.a. een financiële controle uit om te bepalen of u een duurzaamheidslening kunt krijgen. De SVn bepaalt ook de definitieve hoogte van de duurzaamheidslening.
 • SVn verzorgt ook de administratie van uw duurzaamheidslening.
 • Het beschikbare subsidiegeld is beperkt. Als het beschikbare subsidiegeld op is, wijzen wij uw aanvraag af.
 • De aanvragen behandelen wij op datum van binnenkomst.

Hoe lang duurt het?

Wij nemen binnen acht weken na ontvangst van de (complete) aanvraag een beslissing en delen deze met u. Daarna kunt u met onze voorlopige toewijzing de lening binnen 8 weken aanvragen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Zij bekijken onder andere uw financiële situatie. Na beoordeling stuurt SVn u een offerte en regelt de aanvraag verder met u.

Extra informatie

Op de website van SVn vindt u meer informatie over de duurzaamheidslening. Kijk voor meer informatie over energiebesparende en energieopwekkende maatregelen op onze website of www.duurzaamwierdenenter.nl. Heeft u verder nog vragen over de duurzaamheidslening? Dan kunt u uw vraag mailen naar duurzaam@wierden.nl.

Aanvragen duurzaamheidslening

U kunt de duurzaamheidslening aanvragen via onderstaande button: 

Aanvraagformulier Duurzaamheidslening

Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur digitaal. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u een fysiek formulier ophalen in het gemeentehuis. Kijk voor onze openingstijden op www.wierden.nl/openingstijden. Wij raden u aan de informatie en voorwaarden voor de starterslening te lezen voor u een aanvraag indient. Deze informatie en voorwaarden vindt u op de website van de SVn.

Tip: bent u al bekend met het Nationaal Warmtefonds?

Het Warmtefonds biedt onder andere de Energiebespaarlening aan. Dit is een aantrekkelijke mogelijkheid waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Wie een Energiebespaarlening aanvraagt en als huishouden een verzamelinkomen tot € 60.000 heeft, komt in aanmerking voor een Energiebespaarlening met 0% rente.

Kijk voor meer informatie, actuele rente en voorwaarden op de website van het Warmtefonds.