Stichting Duurzaam Wierden-Enter verzorgt het gemeentelijk energieloket voor de gemeente Wierden. De energietransitie wordt steeds meer merkbaar en voelbaar. Inwoners en bedrijven hebben in toenemende mate vragen over energiebesparing en verduurzaming van woningen. Het energieloket geeft graag adviezen en tips, ook over de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot subsidies en het financieren van duurzaamheidsmaatregelen die inwoners willen nemen.