Een erfcoach helpt ondernemers in het buitengebied om na te denken over de toekomst. Samen met een erfcoach kijken erfeigenaren naar het gehele erf en worden zij wegwijs gemaakt in de vele mogelijkheden die er zijn. De erfcoach is onafhankelijk en wil het beste voor de erfeigenaar. 

Een erfcoach ondersteunt de erfeigenaar bij het maken van de eigen keuzes door de juiste vragen te stellen. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid, duurzaamheid maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken.

Heeft u een vraag of een probleem waarover u graag eens met een erfcoach van gedachte wilt wisselen? Neem dan contact op met één van onze erfcoaches: Agnes Mentink en Angela Pigge.

Angela en Agnes vertellen u over hun werk als erfcoach!

Agnes Mentink en Angela Pigge werken al een aantal jaar als erfcoach in de gemeente Wierden. Beiden zijn opgegroeid op het platteland en kennen de mogelijkheden voor het ‘boeren erf’ goed. Ze geven onafhankelijk advies waarbij het belang van de erfeigenaar centraal staat. De afgelopen periode worden zij steeds vaker aan tafel gevraagd door agrariërs die zich afvragen waar ze wijs aan doen richting de toekomst. Wijs ten aanzien van hun erf, hun bedrijf, hun gezin en ten aanzien van henzelf.

Een duidelijke nee, maakt ruimte!

“Een ‘nee’ krijgen als je op ‘ja’ hebt gerekend kan hard aankomen”, aldus Agnes en Angela. Zoals het niet kunnen uitbreiden doordat de vergunning of de financiering niet rondkomt. De afgelopen tijd spreken wij, als erfcoaches, ook boeren die niet in aanmerking komen voor die ‘woest’ aantrekkelijke opkoopregeling. Stoppen was al aanvaard en had in het hoofd een plek gekregen. De toekomst wordt opeens weer onduidelijk. Het malen begint opnieuw en je weet niet meer wat te doen. Als erfcoach is het dan vooral luisteren: luisteren naar het verhaal van de boerderij, de boer(in) en het gezin. Wat speelt er? Wat zijn de drijfveren van de ondernemer(s)?

Het niet doorgaan van het eerste plan maakt dat er nog eens nagedacht wordt over andere mogelijkheden, wensen en verlangens. Veelal blijkt dat er meer keuzes zijn. De een stopt met Rood voor Rood, een ander zet personeel in, een volgende lost de hypotheek af om door te gaan met een kleiner bedrijf en weer een ander krijgt rust door de stip aan de horizon te zetten waar hij of zij de komende jaren naar toe kan werken. Als erfcoach hebben we maar één belang en dat is te zorgen dat jij als ondernemer de keuze maakt die bij jou past! Soms is een ‘nee’ nodig om ruimte te krijgen voor de echte oplossing.

Benieuwd wat de erfcoaches voor u kunnen betekenen?

Kijk dan eens op www.erfcoachoverijssel.nl voor een erfcoach bij u in de buurt. Een afspraak maken is heel eenvoudig!